Pretekový plán > VYHODNOTENIE SEZÓNY 2012
Generálne majstrovstvo OZ BA-2012 Staré holuby majstrovstvo OZ BA-2012 Mladé holuby majstrovstvo OZ BA-2012 Derby rocných holubov OZ BA-2012 KST majstrovstvo OZ BA-2012 DT majstrovstvo OZ BA-2012 SUPER ESO OZ BA-2012
KST ESO OZ BA-2012 DT ESO OZ BA-2012 Prvé ceny OZ BA-2012 Majstrovstvo Slovenska 2012 - DT Majstrovstvo Slovenska 2012 - rocných holubov VÝKONY starých holubov 2012 Majstrovstvo Slovenska 2012 - mladé holuby
Majstrovstvo Slovenska 2012 - KST ESO Z 6 NAJLEPSICH PRETEKOV - eso staré holuby nad 300km Generálne majstrovstvo Slovenska 2012 Majstrovstvo ZO CHPH BRATISLAVA-TRNÁVKA 2012 Pretekové výsledky mladých holubov Región BA_DS Preteky mladých holubov 2012 OZ BRATISLAVA Pretekové výsledky starých holubov SZCHPH OZ Bratislava za rok 2012
GENERÁLNE MAJSTROVSTVO SZCHPH OZ BRATISLAVA 2012 NASÁDZANIE HOLUBOV V OZ BRATISLAVA 2012