MAJSTROVSTVO STARÝCH HOLUBOV SZCHPH OZ BRATISLAVA

2012

P

Por.

Chovateľ

ZO/Bydlisko

Spolu body

K

1

Šillo Igor

0107 Kostolná pri Dunaji

6 581

2

Kvál Tibor

0107 Réca

6 398

3

Jankura Andrej

BA-Rusovce Rusovce

6 328

4

Danubia Team

0107 Hrubý Šúr

5 630

5

Varga Róbert+Richard

D. Lužná Dunajská Lu

5 619

6

Füle Ladislav

BA-Bisk. Bratislava

5 393

7

Podmanický Štefan

Senec Senec

5 242

8

Weisz Ladislav

BA-Bisk. Bratislava

4 965

9

Čapla Ľudovít

0107 Kráľová pri Sen

4 821

10

Géhry Jozef

D. Lužná Rovinka

4 796

11

Barbírik Alojz

BA-Rusovce Čunovo

4 741

12

Šándor Marián+Andrej

D. Lužná Rovinka

4 444

13

Korbaš Pavol Ing.

BA-Trnávka Zálesie

4 257

14

Juráček Peter

BA-Trnávka Tomášov

4 178

15

Ji Jie

BA-Rusovce Bratislava

4 040

16

Slováček Rudolf

BA-Mierova Bratislava

4 025

17

Muňko Dušan Ing.

BA-Trnávka Bratislav

3 999

18

Madaj Ladislav

D. Lužná Kalinkovo

3 965

19

Konrád František

D. Lužná Dunajská Lu

3 714

20

Struhár Miloš MVDr.

BA-Trnávka Zohor

3 525

21

Bors J.+Patrnčiak

BA-Rusovce Petržalka

3 408

22

Nemček Peter

BA-Bisk. Dunajská Lu

3 202

23

Karácsony Jozef

0107 Hrubý Šúr

3 129

24

Bauer Karol

Senec Blatné

3 033

25

Žernovič Peter

D. Lužná Dunajská Lu

2 916

26

Lászlo František

Lehnice Kalinkovo

2 883

27

Fekete Jozef

BA-Trnávka Ivanka pr

2 872

28

Mika Svätopluk MVDr.

Senec Senec

2 595

29

Hanzlík Stano+Lukáš

Senec Blatné

2 582

30

Rosenberg Vojto Ing.

Senec Senec

2 493

31

Vidiščák Ľuboš

BA-Trnávka BA-Biskupice

2 443

32

Špindor Vlado+Viktor

D. Lužná Dunajská Lu

2 426

33

Doboš Alexander

BA-Rusovce Rusovce

2 380

34

Plátenik František

BA-Mierova Ivanka pr

2 350

35

Kazimír Štefan Ing.

BA-Trnávka Zálesie

2 206

36

Angyal Milan

Lehnice Veľké Blahov

2 199

37

Halvoník Miro+Jarm.

BA-Trnávka Zálesie

2 189

38

Jašura Albín

D. Lužná Dun. Lužná

2 184

39

Janák Imrich

Lehnice Lehnice

2 156

40

Cingel Jozef ml.

D. Lužná Dunajská Lu

2 107

41

Pelech Marian

BA-Bisk. Bratislava

2 089

42

Homola Jozef

BA-Trnávka Bernoláko

2 055

43

Reicher Ján

Lehnice Lehnice

1 998

44

Vačok Peter

BA-Rusovce Bratislav

1 962

45

Jánoš Ladislav

Senec Blatné

1 874

46

Jankó Viliam

0107 Boldog

1 863

47

Kupka Milan

D. Lužná Rovinka

1 854

48

Kakaš Juraj

Senec Veľký Biel

1 750

49

Krampl Roman

BA-Mierova Bratislava

1 621

50

Karacsony Štefan

BA-Rusovce Jarovce

1 403

51

Antalic Ivan

BA-Trnávka Janíky

1 343

52

Méry Jozef

Lehnice Oľdza

1 342

53

Pastucha Ľudovít

BA-Trnávka Bratislav

1 285

54

Dilong Martin

BA-Trnávka Chorvátsk

1 271

55

Klamík  Ján

BA-Rusovce Rusovce

1 205

56

Cabadaj Tomáš

D. Lužná Dunajská Lu

1 197

57

Csörgei Štefan+Alžb.

Lehnice Lehnice

1 175

58

Barčin Viliam

BA-Rusovce Jarovce

1 077

59

Wiedermann Karol st.

Lehnice Michal na Os

1 050

60

Čuhák Ľubomír

BA-Mierova Bratislava

1 046

61

Takáczi Jozef

0107 Jelka

1 027

62

Žužič Milan

BA-Trnávka Vysoká pri Morave

1 002

63

Steck Miroslav

BA-Rusovce Jarovce

996

64

Bednár Albín

BA-Trnávka Bratislava

964

65

Olejár Jozef JUDr.

Lehnice Mierovo

942

66

Peller Karol

BA-Rusovce Bratislava

938

67

Szöke Ľudovít

BA-Mierova Bratislava

901

68

Csörgei Ľudovít

Lehnice Lehnice

870

69

Kiss Tibor

0107 Jelka

820

70

Švec Ján

D. Lužná Kalinkovo

818

71

Štangel Marian

BA-Rusovce Bratislava

799

72

Repčík Dušan

0107 Kráľová pri Sen

792

73

Gál Igor

BA-Trnávka Bernoláko

791

74

Sándor Jozef

0107 Réca

788

75

Babb Jozef

BA-Bisk. Malinovo

784

76

Koňařik Rostislav

BA-Rusovce Rusovce

770

77

Kúska Vladimír

BA-Trnávka Bratislava

759

78

Takáč Ladislav

BA-Trnávka Zálesie

704

79

Kutiš Pavol

BA-Mierova Ivanka pr

683

80

Molnár František

Senec Tomašov

680

81

Kutišová Adriana Ing

BA-Mierova Ivanka pr

610

82

László Eugen

D. Lužná Kalinkovo

587

83

Rybár Pavol

D. Lužná Dunajská Lu

460

84

Hromkovič Jozef

BA-Trnávka Bratislava

390

85

Fábri Jozef

0107 Réca

382

86

Filkász Ľudovít

0107 Jelka

371

87

Barák Jaroslav

BA-Bisk. Most pri Br

323

88

Hromkovič Martin

BA-Trnávka Bratislava

261

89

Mařica Milan

BA-Trnávka Bratislava

256

90

Mackovčin Štefan

Senec Viničné

234

91

Három Ján

BA-Rusovce Bratislava

226

92

Škrabák František

0107 Senec

221

93

Hajas Marián

BA-Trnávka Zálesie

209

94

Fehér Tibor

Lehnice Vydrany

193

95

Pitelka Fridrich

Senec Veľký Biel

155

96

Valášek Peter

BA-Mierova Bratislava

149

97

Meszároš Karol

BA-Mierova Bratislava

123

98

Varga Igor

BA-Rusovce Čunovo

123

99

Hanzel Ján

D. Lužná Dunajská Lu

119

100

Šrámek Jozef

BA-Mierova Bratislava

105

101

Královič Martin

BA-Trnávka Bratislava

102

102

Csorgei Norbert

Lehnice Lehnice

57

103

Šidó Ladislav

Senec Veľký Biel

26