ESO Z  6 NAJLEPSICH PRETEKOV

eso staré holuby nad 300km / šesť najlepších pretekov /

                     

     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

 

   1 Kvál Tibor           0107       10-SK-0107 123   HA   eso =   590.904

          10 Chomutov             3 , por:    9/2183  382.600km /   99.634

          15 Gotha 2 NP             , por:    7/1185  568.147km /   99.494

           8 Chomutov             2 , por:   32/2166  382.600km /   98.569

           4 Kladno Buštehrad       , por:   56/3002  319.060km /   98.168

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   30/1528  429.833km /   98.102

           5 Chomutov               , por:   88/2840  382.600km /   96.937

 

   2 Šillo Igor           0107       09-SK-0107 99    H    eso =   589.899

          10 Chomutov             3 , por:   11/2183  385.680km /   99.542

          13 Chomutov             4 , por:   15/1952  385.680km /   99.283

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   18/1627  431.789km /   98.955

           8 Chomutov             2 , por:   34/2166  385.680km /   98.476

          14 Tachov letiste         , por:   30/1809  392.868km /   98.397

           5 Chomutov               , por:  136/2840  385.680km /   95.246

 

   3 Muňko Dušan Ing.     BA-Trnávka 09-SK-0999 8787  H    eso =   588.912

          10 Chomutov             3 , por:   15/2183  371.873km /   99.359

          13 Chomutov             4 , por:   32/1952  371.873km /   98.412

          15 Gotha 2 NP             , por:   20/1185  554.996km /   98.397

           8 Chomutov             2 , por:   41/2166  371.873km /   98.153

          14 Tachov letiste         , por:   41/1809  376.463km /   97.789

           4 Kladno Buštehrad       , por:   97/3002  308.933km /   96.802

 

   4 Šillo Igor           0107       09-SK-0107 210   H    eso =   588.308

           6 Gotha 1                , por:    2/1816  571.223km /   99.945

          13 Chomutov             4 , por:   37/1952  385.680km /   98.156

          15 Gotha 2 NP             , por:   26/1185  570.448km /   97.890

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   39/1627  431.789km /   97.664

          10 Chomutov             3 , por:   53/2183  385.680km /   97.618

           4 Kladno Buštehrad       , por:   90/3002  322.302km /   97.035

 

   5 Šillo Igor           0107       09-SK-0107 219   H    eso =   587.931

          13 Chomutov             4 , por:   14/1952  385.680km /   99.334

           8 Chomutov             2 , por:   19/2166  385.680km /   99.169

          10 Chomutov             3 , por:   32/2183  385.680km /   98.580

           4 Kladno Buštehrad       , por:   64/3002  322.302km /   97.901

          15 Gotha 2 NP             , por:   42/1185  570.448km /   96.540

          14 Tachov letiste         , por:   66/1809  392.868km /   96.407

 

   6 Jankura Andrej       BA-Rusovce 10-SK-0104 124   H    eso =   587.785

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:    4/1627  422.523km /   99.816

           4 Kladno Buštehrad       , por:   10/3002  318.693km /   99.700

          13 Chomutov             4 , por:   16/1952  381.152km /   99.232

          15 Gotha 2 NP             , por:   31/1185  562.333km /   97.468

           8 Chomutov             2 , por:   86/2166  381.152km /   96.076

           5 Chomutov               , por:  129/2840  381.152km /   95.493

 

   7 Varga Róbert+Richard D. Lužná   09-SK-0105 1273  H    eso =   587.426

          14 Tachov letiste         , por:    7/1809  387.691km /   99.668

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   17/1627  427.316km /   99.017

          10 Chomutov             3 , por:   26/2183  384.398km /   98.855

          13 Chomutov             4 , por:   39/1952  384.398km /   98.053

           4 Kladno Buštehrad       , por:   66/3002  321.599km /   97.835

           8 Chomutov             2 , por:  131/2166  384.398km /   93.998

 

   8 Jankura Andrej       BA-Rusovce 09-SK-0104 551   H    eso =   586.860

           6 Gotha 1                , por:   16/1816  563.243km /   99.174

          14 Tachov letiste         , por:   31/1809  382.596km /   98.342

           4 Kladno Buštehrad       , por:   55/3002  318.693km /   98.201

           5 Chomutov               , por:   62/2840  381.152km /   97.852

           8 Chomutov             2 , por:   58/2166  381.152km /   97.368

          10 Chomutov             3 , por:   90/2183  381.152km /   95.923

 

   9 Korbaš Pavol Ing.    BA-Trnávka 10-SK-0109 864   H    eso =   586.410

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:    8/1528  422.482km /   99.542

           4 Kladno Buštehrad       , por:   46/3002  314.733km /   98.501

           8 Chomutov             2 , por:   47/2166  377.833km /   97.876

          10 Chomutov             3 , por:   50/2183  377.833km /   97.755

          13 Chomutov             4 , por:   48/1952  377.833km /   97.592

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   80/1627  422.482km /   95.144

 

  10 Barbírik Alojz       BA-Rusovce 10-SK-0104 1130  H    eso =   584.493

           5 Chomutov               , por:    1/2840  384.148km /  100.000

           4 Kladno Buštehrad       , por:   21/3002  321.630km /   99.334

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   12/1627  425.718km /   99.324

          14 Tachov letiste         , por:   47/1809  385.816km /   97.457

          10 Chomutov             3 , por:  109/2183  384.148km /   95.053

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  103/1528  425.718km /   93.325

 

  11 Šillo Igor           0107       09-SK-0107 281   H    eso =   583.662

           4 Kladno Buštehrad       , por:   24/3002  322.302km /   99.234

           5 Chomutov               , por:   71/2840  385.680km /   97.535

          10 Chomutov             3 , por:   56/2183  385.680km /   97.481

          14 Tachov letiste         , por:   59/1809  392.868km /   96.794

           8 Chomutov             2 , por:   75/2166  385.680km /   96.584

          15 Gotha 2 NP             , por:   48/1185  570.448km /   96.034

 

  12 Varga Róbert+Richard D. Lužná   09-SK-0105 1242  H    eso =   583.447

           6 Gotha 1                , por:    4/1816  567.664km /   99.835

          12 Nienburg-Drakenburg  2 , por:    2/ 373  765.473km /   99.732

           9 Nienburg-Drakenburg    , por:   13/ 497  765.473km /   97.586

          16 Nienburg-Drakenburg  3 , por:   13/ 314  765.473km /   96.178

           4 Kladno Buštehrad       , por:  136/3002  321.599km /   95.503

           5 Chomutov               , por:  154/2840  384.398km /   94.613

 

  13 Šillo Igor           0107       09-SK-0107 304   H    eso =   582.516

          14 Tachov letiste         , por:    2/1809  392.868km /   99.945

          13 Chomutov             4 , por:    9/1952  385.680km /   99.590

           8 Chomutov             2 , por:   42/2166  385.680km /   98.107

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   60/1627  431.789km /   96.374

          15 Gotha 2 NP             , por:   63/1185  570.448km /   94.768

           5 Chomutov               , por:  179/2840  385.680km /   93.732

 

  14 Barbírik Alojz       BA-Rusovce 10-SK-0104 1135  H    eso =   582.176

          13 Chomutov             4 , por:   10/1952  384.148km /   99.539

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   18/1528  425.718km /   98.887

           4 Kladno Buštehrad       , por:   68/3002  321.630km /   97.768

           5 Chomutov               , por:  108/2840  384.148km /   96.232

          14 Tachov letiste         , por:   82/1809  385.816km /   95.522

          10 Chomutov             3 , por:  127/2183  384.148km /   94.228

 

  15 Madaj Ladislav       D. Lužná   10-SK-0105 270   H    eso =   580.406

           6 Gotha 1                , por:    3/1816  567.942km /   99.890

           8 Chomutov             2 , por:   25/2166  384.971km /   98.892

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   34/1528  427.489km /   97.840

          14 Tachov letiste         , por:   56/1809  387.778km /   96.960

          15 Gotha 2 NP             , por:   60/1185  567.063km /   95.021

          13 Chomutov             4 , por:  161/1952  384.971km /   91.803

 

  16 Kvál Tibor           0107       10HU01006 96919  H    eso =   579.009

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:    3/1528  429.833km /   99.869

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   21/1627  429.833km /   98.771

          14 Tachov letiste         , por:   26/1809  391.198km /   98.618

          15 Gotha 2 NP             , por:   39/1185  568.147km /   96.793

          13 Chomutov             4 , por:  136/1952  382.600km /   93.084

           8 Chomutov             2 , por:  177/2166  382.600km /   91.874

 

  17 Barbírik Alojz       BA-Rusovce 07-SK-0104 710   H    eso =   578.620

          14 Tachov letiste         , por:    8/1809  385.816km /   99.613

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   11/1627  425.718km /   99.385

          10 Chomutov             3 , por:   47/2183  384.148km /   97.893

          13 Chomutov             4 , por:   77/1952  384.148km /   96.107

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   68/1528  425.718km /   95.615

           4 Kladno Buštehrad       , por:  301/3002  321.630km /   90.007

 

  18 Danubia Team         0107       09-SK-0107 2116  H    eso =   578.064

          14 Tachov letiste         , por:   29/1809  392.311km /   98.452

          13 Chomutov             4 , por:   35/1952  385.364km /   98.258

           5 Chomutov               , por:   60/2840  385.364km /   97.923

          10 Chomutov             3 , por:   68/2183  385.364km /   96.931

           4 Kladno Buštehrad       , por:  196/3002  322.018km /   93.504

          15 Gotha 2 NP             , por:   84/1185  569.990km /   92.996

 

  19 Danubia Team         0107       09-SK-0109 2054  H    eso =   577.811

          13 Chomutov             4 , por:   18/1952  385.364km /   99.129

           4 Kladno Buštehrad       , por:   33/3002  322.018km /   98.934

          15 Gotha 2 NP             , por:   14/1185  569.990km /   98.903

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   31/1528  431.276km /   98.037

           5 Chomutov               , por:  125/2840  385.364km /   95.634

          10 Chomutov             3 , por:  281/2183  385.364km /   87.174

 

  20 Šillo Igor           0107       10-SK-0107 742   H    eso =   577.033

           4 Kladno Buštehrad       , por:   17/3002  322.302km /   99.467

          10 Chomutov             3 , por:   35/2183  385.680km /   98.443

          15 Gotha 2 NP             , por:   27/1185  570.448km /   97.806

           5 Chomutov               , por:   76/2840  385.680km /   97.359

          14 Tachov letiste         , por:   49/1809  392.868km /   97.347

           8 Chomutov             2 , por:  291/2166  385.680km /   86.611

 

  21 Podmanický Štefan    Senec      10-SK-0109 544   H    eso =   576.928

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   10/1528  427.322km /   99.411

           8 Chomutov             2 , por:   18/2166  380.903km /   99.215

          10 Chomutov             3 , por:   65/2183  380.903km /   97.068

          15 Gotha 2 NP             , por:   56/1185  565.874km /   95.359

          13 Chomutov             4 , por:  109/1952  380.903km /   94.467

           5 Chomutov               , por:  245/2840  380.903km /   91.408

 

  22 Podmanický Štefan    Senec      10-SK-0109 547   H    eso =   576.716

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   20/1528  427.322km /   98.757

           8 Chomutov             2 , por:   57/2166  380.903km /   97.415

           4 Kladno Buštehrad       , por:   79/3002  317.491km /   97.402

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   68/1627  427.322km /   95.882

           5 Chomutov               , por:  176/2840  380.903km /   93.838

          14 Tachov letiste         , por:  120/1809  388.500km /   93.422

 

  23 Šillo Igor           0107       09-SK-0107 297   H    eso =   576.177

           4 Kladno Buštehrad       , por:   12/3002  322.302km /   99.634

           5 Chomutov               , por:   21/2840  385.680km /   99.296

          14 Tachov letiste         , por:   48/1809  392.868km /   97.402

          13 Chomutov             4 , por:   84/1952  385.680km /   95.748

           8 Chomutov             2 , por:  150/2166  385.680km /   93.121

          10 Chomutov             3 , por:  198/2183  385.680km /   90.976

 

  24 Barbírik Alojz       BA-Rusovce 11-DV-04779 291  H    eso =   575.779

          10 Chomutov             3 , por:   22/2183  384.148km /   99.038

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   43/1627  425.718km /   97.419

           4 Kladno Buštehrad       , por:   82/3002  321.630km /   97.302

           5 Chomutov               , por:  101/2840  384.148km /   96.479

          13 Chomutov             4 , por:  116/1952  384.148km /   94.109

          14 Tachov letiste         , por:  156/1809  385.816km /   91.432

 

  25 Barbírik Alojz       BA-Rusovce 08-SK-0104 104   H    eso =   574.851

          10 Chomutov             3 , por:   18/2183  384.148km /   99.221

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   32/1528  425.718km /   97.971

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   37/1627  425.718km /   97.787

          14 Tachov letiste         , por:   45/1809  385.816km /   97.568

           5 Chomutov               , por:  143/2840  384.148km /   95.000

           8 Chomutov             2 , por:  276/2166  384.148km /   87.304

 

  26 Jankura Andrej       BA-Rusovce 10-SK-0104 106   H    eso =   574.241

          14 Tachov letiste         , por:   20/1809  382.596km /   98.950

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   29/1528  422.523km /   98.168

          10 Chomutov             3 , por:   77/2183  381.152km /   96.519

          15 Gotha 2 NP             , por:   58/1185  562.333km /   95.190

          13 Chomutov             4 , por:  119/1952  381.152km /   93.955

           8 Chomutov             2 , por:  186/2166  381.152km /   91.459

 

  27 Danubia Team         0107       09-SK-0107 2082  H    eso =   573.602

          10 Chomutov             3 , por:   29/2183  385.364km /   98.717

          13 Chomutov             4 , por:   31/1952  385.364km /   98.463

           5 Chomutov               , por:  141/2840  385.364km /   95.070

          14 Tachov letiste         , por:   93/1809  392.311km /   94.914

          15 Gotha 2 NP             , por:   80/1185  569.990km /   93.333

           4 Kladno Buštehrad       , por:  208/3002  322.018km /   93.105

 

  28 Kvál Tibor           0107       11-SK-0107 549   HA   eso =   572.043

           8 Chomutov             2 , por:    5/2166  382.600km /   99.815

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   22/1627  429.833km /   98.709

          14 Tachov letiste         , por:   33/1809  391.198km /   98.231

           5 Chomutov               , por:   77/2840  382.600km /   97.324

          10 Chomutov             3 , por:  149/2183  382.600km /   93.220

           4 Kladno Buštehrad       , por:  459/3002  319.060km /   84.744

 

  29 Šillo Igor           0107       09-SK-0107 9     H    eso =   570.881

           5 Chomutov               , por:   14/2840  385.680km /   99.542

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   44/1627  431.789km /   97.357

          15 Gotha 2 NP             , por:   34/1185  570.448km /   97.215

           4 Kladno Buštehrad       , por:  100/3002  322.302km /   96.702

          14 Tachov letiste         , por:  176/1809  392.868km /   90.326

          10 Chomutov             3 , por:  225/2183  385.680km /   89.739

 

  30 Madaj Ladislav       D. Lužná   10-SK-0105 256   H    eso =   570.596

           5 Chomutov               , por:   19/2840  384.971km /   99.366

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   16/1627  427.489km /   99.078

          14 Tachov letiste         , por:   78/1809  387.778km /   95.744

           8 Chomutov             2 , por:  164/2166  384.971km /   92.475

          13 Chomutov             4 , por:  151/1952  384.971km /   92.316

          10 Chomutov             3 , por:  184/2183  384.971km /   91.617

 

  31 Barbírik Alojz       BA-Rusovce 08-HU-11 29438   H    eso =   570.214

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   36/1627  425.718km /   97.849

           5 Chomutov               , por:   94/2840  384.148km /   96.725

          13 Chomutov             4 , por:  101/1952  384.148km /   94.877

           8 Chomutov             2 , por:  116/2166  384.148km /   94.691

          14 Tachov letiste         , por:  121/1809  385.816km /   93.367

           4 Kladno Buštehrad       , por:  220/3002  321.630km /   92.705

 

  32 Šillo Igor           0107       10-SK-0107 609   H    eso =   569.168

          10 Chomutov             3 , por:   23/2183  385.680km /   98.992

           5 Chomutov               , por:   43/2840  385.680km /   98.521

          13 Chomutov             4 , por:   58/1952  385.680km /   97.080

           8 Chomutov             2 , por:   73/2166  385.680km /   96.676

           4 Kladno Buštehrad       , por:  160/3002  322.302km /   94.704

          14 Tachov letiste         , por:  305/1809  392.868km /   83.195

 

  33 Hanzlík Stano+Lukáš  Senec      11-SK-0109 172   H    eso =   567.928

          13 Chomutov             4 , por:    1/1952  378.389km /  100.000

          10 Chomutov             3 , por:    8/2183  378.389km /   99.679

          14 Tachov letiste         , por:   32/1809  387.310km /   98.286

           4 Kladno Buštehrad       , por:  257/3002  314.826km /   91.472

           8 Chomutov             2 , por:  233/2166  378.389km /   89.289

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  166/1528  425.862km /   89.202

 

  34 Šillo Igor           0107       10-SK-0107 588   H    eso =   567.254

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:    6/1528  431.789km /   99.673

           5 Chomutov               , por:   79/2840  385.680km /   97.254

          14 Tachov letiste         , por:   90/1809  392.868km /   95.080

           4 Kladno Buštehrad       , por:  215/3002  322.302km /   92.871

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  127/1627  431.789km /   92.256

           8 Chomutov             2 , por:  215/2166  385.680km /   90.120

 

  35 Karácsony Jozef      0107       09-SK-0107 771   H    eso =   566.965

           4 Kladno Buštehrad       , por:    8/3002  322.420km /   99.767

          10 Chomutov             3 , por:   41/2183  385.767km /   98.168

           5 Chomutov               , por:  128/2840  385.767km /   95.528

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   81/1528  431.680km /   94.764

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  114/1627  431.680km /   93.055

           6 Gotha 1                , por:  261/1816  571.176km /   85.683

 

  36 Čapla Ľudovít        0107       11-SK-0107 306   H    eso =   566.545

          15 Gotha 2 NP             , por:    3/1185  569.847km /   99.831

          13 Chomutov             4 , por:   62/1952  384.746km /   96.875

           6 Gotha 1                , por:   93/1816  570.608km /   94.934

           5 Chomutov               , por:  208/2840  384.746km /   92.711

          14 Tachov letiste         , por:  153/1809  392.525km /   91.598

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  154/1627  431.328km /   90.596

 

  37 Šándor Marián+Andrej D. Lužná   09-SK-0105 218   HA   eso =   566.335

           8 Chomutov             2 , por:   23/2166  381.628km /   98.984

          14 Tachov letiste         , por:   65/1809  384.978km /   96.462

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   76/1627  424.581km /   95.390

          15 Gotha 2 NP             , por:   81/1185  564.044km /   93.249

          10 Chomutov             3 , por:  176/2183  381.628km /   91.984

          13 Chomutov             4 , por:  191/1952  381.628km /   90.266

 

  38 Bors J.+Patrnčiak    BA-Rusovce 09-SK-0104 323   H    eso =   565.781

          13 Chomutov             4 , por:   34/1952  375.648km /   98.309

          14 Tachov letiste         , por:   44/1809  377.999km /   97.623

           4 Kladno Buštehrad       , por:   77/3002  313.060km /   97.468

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   46/1627  417.750km /   97.234

          10 Chomutov             3 , por:  258/2183  375.648km /   88.227

          15 Gotha 2 NP             , por:  156/1185  557.385km /   86.920

 

  39 Varga Róbert+Richard D. Lužná   10-SK-0107 496   H    eso =   565.299

           5 Chomutov               , por:   34/2840  384.398km /   98.838

           6 Gotha 1                , por:   65/1816  567.664km /   96.476

           4 Kladno Buštehrad       , por:  141/3002  321.599km /   95.336

          14 Tachov letiste         , por:  131/1809  387.691km /   92.814

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  124/1627  427.316km /   92.440

          13 Chomutov             4 , por:  208/1952  384.398km /   89.395

 

  40 Füle Ladislav        BA-Bisk.   10-SK-0103 573   H    eso =   565.188

          15 Gotha 2 NP             , por:   11/1185  560.852km /   99.156

          13 Chomutov             4 , por:   60/1952  378.268km /   96.977

           5 Chomutov               , por:  162/2840  378.268km /   94.331

          14 Tachov letiste         , por:  111/1809  381.920km /   93.919

           4 Kladno Buštehrad       , por:  246/3002  315.444km /   91.839

           8 Chomutov             2 , por:  240/2166  378.268km /   88.966

 

  41 Barbírik Alojz       BA-Rusovce 08-SK-0104 122   H    eso =   565.051

          13 Chomutov             4 , por:   22/1952  384.148km /   98.924

           8 Chomutov             2 , por:   27/2166  384.148km /   98.800

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   78/1528  425.718km /   94.961

          14 Tachov letiste         , por:  144/1809  385.816km /   92.095

           4 Kladno Buštehrad       , por:  239/3002  321.630km /   92.072

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  193/1627  425.718km /   88.199

 

  42 Ji Jie               BA-Rusovce 10-SK-0104 572   H    eso =   564.932

          14 Tachov letiste         , por:   11/1809  377.910km /   99.447

           4 Kladno Buštehrad       , por:  102/3002  312.993km /   96.636

          10 Chomutov             3 , por:   82/2183  375.578km /   96.290

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  104/1528  417.664km /   93.259

          13 Chomutov             4 , por:  181/1952  375.578km /   90.779

           5 Chomutov               , por:  327/2840  375.578km /   88.521

 

  43 Barbírik Alojz       BA-Rusovce 09-SK-0104 131   H    eso =   564.912

           5 Chomutov               , por:   26/2840  384.148km /   99.120

           4 Kladno Buštehrad       , por:   34/3002  321.630km /   98.901

           8 Chomutov             2 , por:   60/2166  384.148km /   97.276

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   66/1627  425.718km /   96.005

          13 Chomutov             4 , por:  214/1952  384.148km /   89.088

          14 Tachov letiste         , por:  281/1809  385.816km /   84.522

 

  44 Kvál Tibor           0107       10HU01006 96970  H    eso =   563.826

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   21/1528  429.833km /   98.691

          14 Tachov letiste         , por:   27/1809  391.198km /   98.563

          15 Gotha 2 NP             , por:   52/1185  568.147km /   95.696

          10 Chomutov             3 , por:  107/2183  382.600km /   95.144

          13 Chomutov             4 , por:   96/1952  382.600km /   95.133

           5 Chomutov               , por:  552/2840  382.600km /   80.599

 

  45 Géhry Jozef          D. Lužná   09-SK-0105 729   HA   eso =   562.995

          15 Gotha 2 NP             , por:    4/1185  566.917km /   99.747

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:    7/1627  427.458km /   99.631

           5 Chomutov               , por:   65/2840  384.447km /   97.746

           8 Chomutov             2 , por:  124/2166  384.447km /   94.321

           4 Kladno Buštehrad       , por:  316/3002  321.630km /   89.507

          10 Chomutov             3 , por:  393/2183  384.447km /   82.043

 

  46 Fekete Jozef         BA-Trnávka 09-SK-0101 349   H    eso =   561.881

          10 Chomutov             3 , por:    5/2183  375.874km /   99.817

          15 Gotha 2 NP             , por:   21/1185  559.735km /   98.312

           4 Kladno Buštehrad       , por:   63/3002  312.736km /   97.935

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  131/1528  420.781km /   91.492

           5 Chomutov               , por:  287/2840  375.874km /   89.930

           8 Chomutov             2 , por:  339/2166  375.874km /   84.395

 

  47 Ji Jie               BA-Rusovce 11-SK-0999 611   HA   eso =   561.643

          14 Tachov letiste         , por:   10/1809  377.910km /   99.502

           6 Gotha 1                , por:   47/1816  558.190km /   97.467

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   94/1528  417.664km /   93.914

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  152/1627  417.664km /   90.719

           8 Chomutov             2 , por:  203/2166  375.578km /   90.674

          15 Gotha 2 NP             , por:  127/1185  557.302km /   89.367

 

  48 Konrád František     D. Lužná   07-SK-0105 231   H    eso =   560.888

          13 Chomutov             4 , por:   63/1952  384.072km /   96.824

          10 Chomutov             3 , por:  118/2183  384.072km /   94.640

           8 Chomutov             2 , por:  118/2166  384.072km /   94.598

           5 Chomutov               , por:  164/2840  384.072km /   94.261

          14 Tachov letiste         , por:  158/1809  387.356km /   91.321

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  176/1627  426.981km /   89.244

 

  49 Šándor Marián+Andrej D. Lužná   09-SK-0105 227   H    eso =   560.876

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   32/1627  424.581km /   98.095

          10 Chomutov             3 , por:  111/2183  381.628km /   94.961

          13 Chomutov             4 , por:  126/1952  381.628km /   93.596

           4 Kladno Buštehrad       , por:  252/3002  318.835km /   91.639

           8 Chomutov             2 , por:  184/2166  381.628km /   91.551

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  138/1528  424.581km /   91.034

 

  50 Šillo Igor           0107       09-SK-0107 125   H    eso =   558.125

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   14/1528  431.789km /   99.149

           4 Kladno Buštehrad       , por:   45/3002  322.302km /   98.534

          10 Chomutov             3 , por:   52/2183  385.680km /   97.664

           8 Chomutov             2 , por:  188/2166  385.680km /   91.367

           5 Chomutov               , por:  387/2840  385.680km /   86.408

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  245/1627  431.789km /   85.003

 

  51 Žernovič Peter       D. Lužná   11-SK-0105 236   H    eso =   557.713

          14 Tachov letiste         , por:   34/1809  387.719km /   98.176

          13 Chomutov             4 , por:   44/1952  384.390km /   97.797

          10 Chomutov             3 , por:  152/2183  384.390km /   93.083

           4 Kladno Buštehrad       , por:  270/3002  321.585km /   91.039

           5 Chomutov               , por:  280/2840  384.390km /   90.176

           8 Chomutov             2 , por:  273/2166  384.390km /   87.442

 

  52 Varga Róbert+Richard D. Lužná   08-SK-0105 349   H    eso =   557.629

          13 Chomutov             4 , por:   27/1952  384.398km /   98.668

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   91/1627  427.316km /   94.468

           8 Chomutov             2 , por:  139/2166  384.398km /   93.629

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  120/1528  427.316km /   92.212

           5 Chomutov               , por:  279/2840  384.398km /   90.211

           4 Kladno Buštehrad       , por:  348/3002  321.599km /   88.441

 

  53 Ji Jie               BA-Rusovce 11-SK-0999 617   H    eso =   557.553

          14 Tachov letiste         , por:   40/1809  377.910km /   97.844

           5 Chomutov               , por:   66/2840  375.578km /   97.711

           8 Chomutov             2 , por:  109/2166  375.578km /   95.014

           4 Kladno Buštehrad       , por:  194/3002  312.993km /   93.571

          13 Chomutov             4 , por:  179/1952  375.578km /   90.881

          15 Gotha 2 NP             , por:  208/1185  557.302km /   82.532

 

  54 Žužič Milan          BA-Trnávka 10-SK-0101 2571  HA   eso =   555.533

           6 Gotha 1                , por:    5/1816  529.790km /   99.780

          10 Chomutov             3 , por:  108/2183  345.760km /   95.098

          15 Gotha 2 NP             , por:   77/1185  528.970km /   93.586

           4 Kladno Buštehrad       , por:  216/3002  282.899km /   92.838

           8 Chomutov             2 , por:  219/2166  345.760km /   89.935

           5 Chomutov               , por:  447/2840  345.760km /   84.296

 

  55 Muňko Dušan Ing.     BA-Trnávka 10-SK-0101 2349  H    eso =   555.444

          13 Chomutov             4 , por:   26/1952  371.873km /   98.719

          15 Gotha 2 NP             , por:   32/1185  554.996km /   97.384

           4 Kladno Buštehrad       , por:   95/3002  308.933km /   96.869

           5 Chomutov               , por:  204/2840  371.873km /   92.852

          14 Tachov letiste         , por:  219/1809  376.463km /   87.949

           8 Chomutov             2 , por:  398/2166  371.873km /   81.671

 

  56 Mika Svätopluk MVDr. Senec      10-SK-0109 760   H    eso =   554.473

           5 Chomutov               , por:   49/2840  381.263km /   98.310

           8 Chomutov             2 , por:   46/2166  381.263km /   97.922

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   42/1627  427.702km /   97.480

          14 Tachov letiste         , por:  223/1809  388.884km /   87.728

           4 Kladno Buštehrad       , por:  383/3002  317.847km /   87.275

          13 Chomutov             4 , por:  279/1952  381.263km /   85.758

 

  57 Géhry Jozef          D. Lužná   10-SK-0105 941   HA   eso =   553.915

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   45/1627  427.458km /   97.296

          14 Tachov letiste         , por:   54/1809  387.852km /   97.070

           5 Chomutov               , por:  234/2840  384.447km /   91.796

          15 Gotha 2 NP             , por:  101/1185  566.917km /   91.561

           4 Kladno Buštehrad       , por:  311/3002  321.630km /   89.674

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  207/1528  427.458km /   86.518

 

  58 Šándor Marián+Andrej D. Lužná   09-SK-0105 253   HA   eso =   553.455

          14 Tachov letiste         , por:   81/1809  384.978km /   95.578

          13 Chomutov             4 , por:  115/1952  381.628km /   94.160

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   91/1528  424.581km /   94.110

          15 Gotha 2 NP             , por:   78/1185  564.044km /   93.502

           5 Chomutov               , por:  231/2840  381.628km /   91.901

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  258/1627  424.581km /   84.204

 

  59 Korbaš Pavol Ing.    BA-Trnávka 11-SK-0101 404   H    eso =   553.342

          13 Chomutov             4 , por:   13/1952  377.833km /   99.385

           8 Chomutov             2 , por:   70/2166  377.833km /   96.814

          10 Chomutov             3 , por:   95/2183  377.833km /   95.694

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  124/1528  422.482km /   91.950

           5 Chomutov               , por:  357/2840  377.833km /   87.465

          14 Tachov letiste         , por:  326/1809  383.268km /   82.034

 

  60 Karácsony Jozef      0107       10-SK-0107 1154  H    eso =   553.203

          13 Chomutov             4 , por:   36/1952  385.767km /   98.207

           4 Kladno Buštehrad       , por:  183/3002  322.420km /   93.937

           6 Gotha 1                , por:  125/1816  571.176km /   93.172

          10 Chomutov             3 , por:  211/2183  385.767km /   90.380

           5 Chomutov               , por:  312/2840  385.767km /   89.049

           8 Chomutov             2 , por:  251/2166  385.767km /   88.458

 

  61 Jankura Andrej       BA-Rusovce 10-CZ-06 555     H    eso =   552.867

          13 Chomutov             4 , por:   33/1952  381.152km /   98.361

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  101/1528  422.523km /   93.455

           8 Chomutov             2 , por:  154/2166  381.152km /   92.936

          15 Gotha 2 NP             , por:   99/1185  562.333km /   91.730

          10 Chomutov             3 , por:  254/2183  381.152km /   88.410

           4 Kladno Buštehrad       , por:  362/3002  318.693km /   87.975

 

  62 Géhry Jozef          D. Lužná   10-SK-0105 915   HA   eso =   552.732

           5 Chomutov               , por:   15/2840  384.447km /   99.507

          10 Chomutov             3 , por:   45/2183  384.447km /   97.984

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  109/1627  427.458km /   93.362

           4 Kladno Buštehrad       , por:  265/3002  321.630km /   91.206

          14 Tachov letiste         , por:  243/1809  387.852km /   86.622

          15 Gotha 2 NP             , por:  190/1185  566.917km /   84.051

 

  63 Nemček Peter         BA-Bisk.   09-SK-0103 133   H    eso =   552.219

           8 Chomutov             2 , por:   43/2166  384.274km /   98.061

          10 Chomutov             3 , por:   99/2183  384.274km /   95.511

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   83/1528  427.226km /   94.634

           4 Kladno Buštehrad       , por:  273/3002  321.469km /   90.939

          14 Tachov letiste         , por:  211/1809  387.609km /   88.391

           5 Chomutov               , por:  436/2840  384.274km /   84.683

 

  64 Čapla Ľudovít        0107       10-SK-0107 425   H    eso =   551.228

          10 Chomutov             3 , por:   37/2183  384.746km /   98.351

           4 Kladno Buštehrad       , por:  148/3002  321.297km /   95.103

          14 Tachov letiste         , por:  127/1809  392.525km /   93.035

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  121/1627  431.328km /   92.624

          13 Chomutov             4 , por:  240/1952  384.746km /   87.756

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  240/1528  431.328km /   84.359

 

  65 Struhár Miloš MVDr.  BA-Trnávka 09-SK-0101 424   H    eso =   551.171

           4 Kladno Buštehrad       , por:   43/3002  287.804km /   98.601

           8 Chomutov             2 , por:  120/2166  350.795km /   94.506

          14 Tachov letiste         , por:  124/1809  356.470km /   93.201

          10 Chomutov             3 , por:  206/2183  350.795km /   90.609

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  169/1627  395.511km /   89.674

          13 Chomutov             4 , por:  302/1952  350.795km /   84.580

 

  66 Danubia Team         0107       10-SK-0107 30    H    eso =   550.122

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   36/1528  431.276km /   97.709

           4 Kladno Buštehrad       , por:   87/3002  322.018km /   97.135

           8 Chomutov             2 , por:  178/2166  385.364km /   91.828

           5 Chomutov               , por:  272/2840  385.364km /   90.458

          10 Chomutov             3 , por:  237/2183  385.364km /   89.189

          14 Tachov letiste         , por:  294/1809  392.311km /   83.803

 

  67 Varga Róbert+Richard D. Lužná   11-SK-0104 949   H    eso =   549.390

           8 Chomutov             2 , por:   28/2166  384.398km /   98.753

          13 Chomutov             4 , por:  147/1952  384.398km /   92.520

          14 Tachov letiste         , por:  151/1809  387.691km /   91.708

          10 Chomutov             3 , por:  210/2183  384.398km /   90.426

           4 Kladno Buštehrad       , por:  333/3002  321.599km /   88.941

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  199/1528  427.316km /   87.042

 

  68 Jankura Andrej       BA-Rusovce 10-SK-0104 121   H    eso =   548.428

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   67/1627  422.523km /   95.943

           4 Kladno Buštehrad       , por:  130/3002  318.693km /   95.703

          13 Chomutov             4 , por:  120/1952  381.152km /   93.904

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  125/1528  422.523km /   91.885

          15 Gotha 2 NP             , por:  160/1185  562.333km /   86.582

          14 Tachov letiste         , por:  283/1809  382.596km /   84.411

 

  69 Géhry Jozef          D. Lužná   09-SK-0107 582   H    eso =   548.348

           4 Kladno Buštehrad       , por:   99/3002  321.630km /   96.736

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   58/1627  427.458km /   96.497

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   97/1528  427.458km /   93.717

          13 Chomutov             4 , por:  150/1952  384.447km /   92.367

           5 Chomutov               , por:  398/2840  384.447km /   86.021

           8 Chomutov             2 , por:  369/2166  384.447km /   83.010

 

  70 Kvál Tibor           0107       09-SK-0107 570   H    eso =   548.037

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   11/1528  429.833km /   99.346

          13 Chomutov             4 , por:   74/1952  382.600km /   96.260

           8 Chomutov             2 , por:   93/2166  382.600km /   95.753

           5 Chomutov               , por:  306/2840  382.600km /   89.261

          15 Gotha 2 NP             , por:  183/1185  568.147km /   84.641

          10 Chomutov             3 , por:  377/2183  382.600km /   82.776

 

  71 Géhry Jozef          D. Lužná   10-SK-0105 968   HA   eso =   546.492

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:    1/1627  427.458km /  100.000

          14 Tachov letiste         , por:   76/1809  387.852km /   95.854

           5 Chomutov               , por:  119/2840  384.447km /   95.845

          15 Gotha 2 NP             , por:  125/1185  566.917km /   89.536

          13 Chomutov             4 , por:  330/1952  384.447km /   83.145

           4 Kladno Buštehrad       , por:  538/3002  321.630km /   82.112

 

  72 Šillo Igor           0107       09-SK-0107 138   H    eso =   546.158

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   35/1528  431.789km /   97.775

           4 Kladno Buštehrad       , por:  211/3002  322.302km /   93.005

           8 Chomutov             2 , por:  190/2166  385.680km /   91.274

           5 Chomutov               , por:  258/2840  385.680km /   90.951

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  214/1627  431.789km /   86.908

          15 Gotha 2 NP             , por:  164/1185  570.448km /   86.245

 

  73 Géhry Jozef          D. Lužná   09-SK-0105 744   H    eso =   545.623

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   74/1528  427.458km /   95.223

           8 Chomutov             2 , por:  163/2166  384.447km /   92.521

           4 Kladno Buštehrad       , por:  266/3002  321.630km /   91.173

          10 Chomutov             3 , por:  207/2183  384.447km /   90.563

           5 Chomutov               , por:  325/2840  384.447km /   88.592

          13 Chomutov             4 , por:  244/1952  384.447km /   87.551

 

  74 Slováček Rudolf      BA-Mierova 09-SK-0110 21    H    eso =   544.852

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   69/1627  414.690km /   95.821

           4 Kladno Buštehrad       , por:  173/3002  308.179km /   94.270

          12 Nienburg-Drakenburg  2 , por:   26/ 373  752.112km /   93.298

           5 Chomutov               , por:  244/2840  371.058km /   91.444

           8 Chomutov             2 , por:  289/2166  371.058km /   86.704

           6 Gotha 1                , por:  304/1816  554.796km /   83.315

 

  75 Šándor Marián+Andrej D. Lužná   10-SK-0105 411   HA   eso =   543.828

           8 Chomutov             2 , por:   68/2166  381.628km /   96.907

          10 Chomutov             3 , por:   86/2183  381.628km /   96.106

           4 Kladno Buštehrad       , por:  259/3002  318.835km /   91.406

          15 Gotha 2 NP             , por:  129/1185  564.044km /   89.198

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  212/1528  424.581km /   86.191

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  261/1627  424.581km /   84.020

 

  76 Hanzlík Stano+Lukáš  Senec      11-SK-0109 526   H    eso =   543.727

          15 Gotha 2 NP             , por:   10/1185  564.086km /   99.241

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   85/1528  425.862km /   94.503

           8 Chomutov             2 , por:  143/2166  378.389km /   93.444

          10 Chomutov             3 , por:  222/2183  378.389km /   89.876

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  225/1627  425.862km /   86.232

          14 Tachov letiste         , por:  355/1809  387.310km /   80.431

 

  77 Varga Róbert+Richard D. Lužná   09-SK-0105 1211  H    eso =   543.161

           5 Chomutov               , por:   35/2840  384.398km /   98.803

          13 Chomutov             4 , por:   49/1952  384.398km /   97.541

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   50/1627  427.316km /   96.988

          10 Chomutov             3 , por:  352/2183  384.398km /   83.921

           4 Kladno Buštehrad       , por:  512/3002  321.599km /   82.978

           6 Gotha 1                , por:  311/1816  567.664km /   82.930

 

  78 Géhry Jozef          D. Lužná   09-SK-0105 726   H    eso =   542.771

           5 Chomutov               , por:   50/2840  384.447km /   98.275

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   77/1528  427.458km /   95.026

           4 Kladno Buštehrad       , por:  275/3002  321.630km /   90.873

          13 Chomutov             4 , por:  253/1952  384.447km /   87.090

          14 Tachov letiste         , por:  245/1809  387.852km /   86.512

           8 Chomutov             2 , por:  326/2166  384.447km /   84.995

 

  79 Varga Róbert+Richard D. Lužná   10-SK-0105 148   H    eso =   542.261

          14 Tachov letiste         , por:   38/1809  387.691km /   97.955

          13 Chomutov             4 , por:  102/1952  384.398km /   94.826

           8 Chomutov             2 , por:  115/2166  384.398km /   94.737

           5 Chomutov               , por:  407/2840  384.398km /   85.704

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  246/1627  427.316km /   84.942

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  244/1528  427.316km /   84.097

 

  80 Ji Jie               BA-Rusovce 10-SK-0104 574   H    eso =   541.968

          14 Tachov letiste         , por:   39/1809  377.910km /   97.899

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  104/1627  417.664km /   93.669

          10 Chomutov             3 , por:  161/2183  375.578km /   92.671

          15 Gotha 2 NP             , por:  113/1185  557.302km /   90.549

           4 Kladno Buštehrad       , por:  463/3002  312.993km /   84.610

           5 Chomutov               , por:  496/2840  375.578km /   82.570

 

  81 Čapla Ľudovít        0107       11-SK-0107 345   H    eso =   541.313

          14 Tachov letiste         , por:   58/1809  392.525km /   96.849

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:   96/1627  431.328km /   94.161

          13 Chomutov             4 , por:  174/1952  384.746km /   91.137

           8 Chomutov             2 , por:  211/2166  384.746km /   90.305

          10 Chomutov             3 , por:  291/2183  384.746km /   86.716

           4 Kladno Buštehrad       , por:  537/3002  321.297km /   82.145

 

  82 Nemček Peter         BA-Bisk.   09-SK-0103 146   H    eso =   540.718

           8 Chomutov             2 , por:   92/2166  384.274km /   95.799

          10 Chomutov             3 , por:  112/2183  384.274km /   94.915

          13 Chomutov             4 , por:  156/1952  384.274km /   92.059

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  148/1528  427.226km /   90.380

          14 Tachov letiste         , por:  275/1809  387.609km /   84.854

           5 Chomutov               , por:  492/2840  384.274km /   82.711

 

  83 Šándor Marián+Andrej D. Lužná   10-SK-55 2388    H    eso =   539.791

          13 Chomutov             4 , por:   61/1952  381.628km /   96.926

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   84/1528  424.581km /   94.568

          10 Chomutov             3 , por:  163/2183  381.628km /   92.579

          14 Tachov letiste         , por:  206/1809  384.978km /   88.668

           5 Chomutov               , por:  455/2840  381.628km /   84.014

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  277/1627  424.581km /   83.036

 

  84 Jánoš Ladislav       Senec      09-SK-0109 956   H    eso =   539.045

           4 Kladno Buštehrad       , por:   20/3002  315.583km /   99.367

          10 Chomutov             3 , por:  186/2183  379.152km /   91.525

           8 Chomutov             2 , por:  185/2166  379.152km /   91.505

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  157/1627  426.654km /   90.412

           6 Gotha 1                , por:  281/1816  565.605km /   84.581

           5 Chomutov               , por:  522/2840  379.152km /   81.655

 

  85 Konrád František     D. Lužná   08-SK-0105 73    H    eso =   539.002

           6 Gotha 1                , por:   20/1816  567.330km /   98.954

          15 Gotha 2 NP             , por:   70/1185  566.463km /   94.177

           4 Kladno Buštehrad       , por:  308/3002  321.277km /   89.773

           8 Chomutov             2 , por:  272/2166  384.072km /   87.488

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  235/1627  426.981km /   85.618

          13 Chomutov             4 , por:  333/1952  384.072km /   82.992

 

  86 Podmanický Štefan    Senec      10-SK-0109 537   H    eso =   538.174

           6 Gotha 1                , por:   58/1816  566.639km /   96.861

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  113/1528  427.322km /   92.670

          10 Chomutov             3 , por:  204/2183  380.903km /   90.701

          13 Chomutov             4 , por:  260/1952  380.903km /   86.732

          15 Gotha 2 NP             , por:  169/1185  565.874km /   85.823

           5 Chomutov               , por:  416/2840  380.903km /   85.387

 

  87 Šillo Igor           0107       09-SK-0107 11    H    eso =   538.098

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   12/1528  431.789km /   99.280

           5 Chomutov               , por:  187/2840  385.680km /   93.451

           4 Kladno Buštehrad       , por:  212/3002  322.302km /   92.971

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  212/1627  431.789km /   87.031

          10 Chomutov             3 , por:  326/2183  385.680km /   85.112

          15 Gotha 2 NP             , por:  235/1185  570.448km /   80.253

 

  88 Weisz Ladislav       BA-Bisk.   07-SK-0103 205   HA   eso =   536.620

          12 Nienburg-Drakenburg  2 , por:   10/ 373  759.685km /   97.587

           9 Nienburg-Drakenburg    , por:   14/ 497  759.685km /   97.384

           5 Chomutov               , por:  329/2840  378.619km /   88.451

          16 Nienburg-Drakenburg  3 , por:   38/ 314  759.685km /   88.217

          10 Chomutov             3 , por:  376/2183  378.619km /   82.822

           6 Gotha 1                , por:  325/1816  562.104km /   82.159

 

  89 Kvál Tibor           0107       10-SK-0107 209   H    eso =   535.276

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:    9/1528  429.833km /   99.476

           8 Chomutov             2 , por:  140/2166  382.600km /   93.583

          10 Chomutov             3 , por:  229/2183  382.600km /   89.556

           5 Chomutov               , por:  342/2840  382.600km /   87.993

          13 Chomutov             4 , por:  313/1952  382.600km /   84.016

          14 Tachov letiste         , por:  351/1809  391.198km /   80.652

 

  90 Fekete Jozef         BA-Trnávka 10-SK-0101 129   H    eso =   534.735

          15 Gotha 2 NP             , por:   35/1185  559.735km /   97.131

           4 Kladno Buštehrad       , por:  177/3002  312.736km /   94.137

           5 Chomutov               , por:  268/2840  375.874km /   90.599

          14 Tachov letiste         , por:  235/1809  381.635km /   87.065

          13 Chomutov             4 , por:  293/1952  375.874km /   85.041

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  314/1627  420.781km /   80.762

 

  91 Weisz Ladislav       BA-Bisk.   09-SK-0103 88    HA   eso =   534.166

           5 Chomutov               , por:   57/2840  378.619km /   98.028

           8 Chomutov             2 , por:  165/2166  378.619km /   92.428

          16 Nienburg-Drakenburg  3 , por:   26/ 314  759.685km /   92.038

           6 Gotha 1                , por:  277/1816  562.104km /   84.802

          10 Chomutov             3 , por:  357/2183  378.619km /   83.692

           4 Kladno Buštehrad       , por:  506/3002  315.781km /   83.178

 

  92 Podmanický Štefan    Senec      08-SK-0109 524   H    eso =   534.046

           8 Chomutov             2 , por:   78/2166  380.903km /   96.445

           5 Chomutov               , por:  213/2840  380.903km /   92.535

          16 Nienburg-Drakenburg  3 , por:   35/ 314  761.626km /   89.172

           4 Kladno Buštehrad       , por:  375/3002  317.491km /   87.542

          10 Chomutov             3 , por:  309/2183  380.903km /   85.891

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  269/1528  427.322km /   82.461

 

  93 Karácsony Jozef      0107       11-SK-0107 1201  H    eso =   533.104

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   48/1528  431.680km /   96.924

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  139/1627  431.680km /   91.518

           8 Chomutov             2 , por:  201/2166  385.767km /   90.766

          14 Tachov letiste         , por:  194/1809  392.713km /   89.331

          10 Chomutov             3 , por:  344/2183  385.767km /   84.288

          13 Chomutov             4 , por:  386/1952  385.767km /   80.277

 

  94 Doboš Alexander      BA-Rusovce 10-SK-0104 45    H    eso =   529.033

           8 Chomutov             2 , por:   16/2166  379.711km /   99.307

          15 Gotha 2 NP             , por:   53/1185  560.965km /   95.612

          10 Chomutov             3 , por:  241/2183  379.711km /   89.006

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  251/1528  421.181km /   83.639

          14 Tachov letiste         , por:  344/1809  381.281km /   81.039

          13 Chomutov             4 , por:  383/1952  379.711km /   80.430

 

  95 Weisz Ladislav       BA-Bisk.   06-SK-0103 11    HA   eso =   528.643

           6 Gotha 1                , por:    7/1816  562.104km /   99.670

           5 Chomutov               , por:  254/2840  378.619km /   91.092

           4 Kladno Buštehrad       , por:  313/3002  315.781km /   89.607

           9 Nienburg-Drakenburg    , por:   82/ 497  759.685km /   83.702

          16 Nienburg-Drakenburg  3 , por:   55/ 314  759.685km /   82.803

          12 Nienburg-Drakenburg  2 , por:   69/ 373  759.685km /   81.769

 

  96 Kvál Tibor           0107       10-SK-0107 131   H    eso =   525.998

          10 Chomutov             3 , por:  123/2183  382.600km /   94.411

          15 Gotha 2 NP             , por:  124/1185  568.147km /   89.620

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  173/1528  429.833km /   88.743

           8 Chomutov             2 , por:  317/2166  382.600km /   85.411

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  260/1627  429.833km /   84.081

           5 Chomutov               , por:  463/2840  382.600km /   83.732

 

  97 Füle Ladislav        BA-Bisk.   11-SK-0103 674   H    eso =   522.890

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:   73/1528  421.456km /   95.288

          14 Tachov letiste         , por:  170/1809  381.920km /   90.658

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  207/1627  421.456km /   87.339

          15 Gotha 2 NP             , por:  193/1185  560.852km /   83.797

          10 Chomutov             3 , por:  362/2183  378.268km /   83.463

           4 Kladno Buštehrad       , por:  531/3002  315.444km /   82.345

 

  98 Korbaš Pavol Ing.    BA-Trnávka 11-SK-0101 429   H    eso =   521.760

           4 Kladno Buštehrad       , por:  106/3002  314.733km /   96.502

           5 Chomutov               , por:  278/2840  377.833km /   90.246

          14 Tachov letiste         , por:  200/1809  383.268km /   88.999

          13 Chomutov             4 , por:  344/1952  377.833km /   82.428

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  296/1627  422.482km /   81.868

           8 Chomutov             2 , por:  397/2166  377.833km /   81.717

 

  99 Slováček Rudolf      BA-Mierova 10-SK-0110 10    H    eso =   520.960

          10 Chomutov             3 , por:  144/2183  371.058km /   93.449

           7 Cheb-Pomezí-colnica    , por:  128/1528  414.690km /   91.688

          17 Cheb-Pomezí-colnica  2 , por:  213/1627  414.690km /   86.970

           5 Chomutov               , por:  440/2840  371.058km /   84.542

           6 Gotha 1                , por:  302/1816  554.796km /   83.425

           8 Chomutov             2 , por:  415/2166  371.058km /   80.886

 

 100 Weisz Ladislav       BA-Bisk.   10-SK-0103 397   H    eso =   506.289

           6 Gotha 1                , por:  198/1816  562.104km /   89.152

           5 Chomutov               , por:  375/2840  378.619km /   86.831

          15 Gotha 2 NP             , por:  186/1185  561.247km /   84.388

           8 Chomutov             2 , por:  375/2166  378.619km /   82.733

          10 Chomutov             3 , por:  388/2183  378.619km /   82.272

           4 Kladno Buštehrad       , por:  574/3002  315.781km /   80.913