Užší výber výsledkov

Popis výsledkov
2001 Oblasť Bratislava - Staré holuby
2001 Pásmo 1 - Staré holuby
2001 Pásmo 2 - Staré holuby
2001 Pásmo 3 - Staré holuby
2001 Region: Bratislava + Pezinok
2001 Oblasť - Mladé holuby
2001 Pásmo 1 - Mladé holuby
2001 Pásmo 2 - Mladé holuby
2001 Pásmo 3 - Mladé holuby
2001 Region mladata: Bratislava + Pezinok