Pretekový plán -> 2001 Pásmo 2 - Mladé holuby

P.č. Dátum Trať Výsledky pretekuPoradie podla rychlostiPoradie po pretekuPoradie podla % usp.Nalietane kmMS - kat.ABMS - kat.CEso holuby
0119.08.2001BRNO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0226.08.2001Jihlava xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0302.09.2001Kolín xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0409.09.2001Kladno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx