Kolekcia SZCHPH OZ Bratislava - CV  Nitra 2010
         
KL Meno chovateľa Číslo holuba Poh. Kategória Km Počet cien Koef. Body
74 Pelech + Korbáš 06-0103-223 H Šport "A" 2 617,75   941,9
2 Jašura Albín 05-0105-1036 H Šport "B" 2 936,56   773,4
62 Čapla Ľudovít 03-0107-0077 H Šport "B" 3 061,71   764,5
79 Babb J.+ Babb M. 04-0103-1012 H Šport "C" 3 961,64   122,6
98 Mika Svätopluk 06-0109-703 H Šport "C" 3 715,24   168
51 Slováček Rudolf 05-0110-139 H Šport "C" 3 678,79   163,9
1 Jašura Albín 05-0105-1032 H Šport "D" 3 546,67   133,4
111 Barbirík Alojz 06-0104-560 H Šport "D" 3 873,41   144,8
120 Jankura+Gemainer 05-0104-112 H Šport "E" 3 087,24   282,9
119 Jankura+Gemainer 07-0104-270 H ESO 2 296,39   592
58 Šillo Igor 08-0107-518 H ESO ročiak 1 936,23   495,5
68 Kvál Tibor 07-0107-211 H Výkon za rok 4 728,60    
67 Kvál Tibor 07-0107-231 HA Výkon za rok 4 728,60    
9 Šándor Marian 09-0105-232 H Šport Mláďa 694,463   7,112
20 Cingel Jozef st. 04-0105-592 H Štandard 2 796,41   93
77 Pelech + Korbáš 06-0103-287 H Štandard 3 430,36   92,75
87 Fule Ladislav 05-0103-711 H Štandard 3 284,72   92,5
121 Jankura+Gemainer 04-0104-107 H Štandard 3 797,26   92,5
30 Kúska V.+Šiška V. 06-0102-78 HA Štandard 2 148,98   93
34 Lukovičová Eva 07-0109-212 HA Štandard 3 850,66   92,75
10 Šandor Marian 07-0105-637 HA Štandard 3 003,98   92,5
72 Kvál Tibor 07-0107-323 H Majster OZ  
71 Kvál Tibor 07-0107-288 H Majster OZ  
69 Kvál Tibor 07-0107-275 H Majster SR Stredné trate  
73 Kvál Tibor 07-0107_290 H Majster SR Stredné trate  
70 Kvál Tibor 07-0107-171 H Majster SR Stredné trate  
Kolekcia SZ CHPH ZO Dunajská Lužná
KL Meno chovateľa Číslo holuba Poh. Kategória Km Počet cien Koef. Body
1 Jašura Albín 05-0105-1032 H Šport "D" 3 546,67 11 133,4
2 Jašura Albín 05-0105-1036 H Šport "B" 2 936,56 8 773,4
3 Varga Róber +Rich 09-0105-1179 H Šport Mláďa   3  
4 Varga Róber +Rich 09-0105-1165 H Šport Mláďa      
5 Varga Róber +Rich 09-0105-1286 H Šport Mláďa      
6 Varga Róber +Rich 09-0105-1161 H Šport Mláďa      
7 Varga Róber +Rich 09-0105-1151 H Šport Mláďa      
8 Varga Róber +Rich 09-0105-1183 H Šport Mláďa      
9 Šandor Marián 09-0105-232 H Šport Mláďa   3 7,11
10 Šandor Marián 07-0105-637 HA Štandard 3 003,98 8 92,5
11 Šandor Marián 07-0105-607 HA Štandard 4 960,33 15 92
12 Šandor Marián 08-0105-127 HA Štandard 2 331,35 8 92,25
13 Šandor Marián 09-0105-262 HA Majster OZ Mláďa 1 181,54 5  
14 Šandor Marián 09-0105-216 HA Majster OZ Mláďa 858,507 4 31,01
15 Šandor Marián 09-0105-273 HA Majster OZ Mláďa 858,507 4 27,71
16 Leisztner Ladislav 05-0105-641 HA Chovný      
17 Leisztner Ladislav 08-0105-659 H Chovný      
18 Leisztner Ladislav 07-55M-3218 H Chovný      
19 Žernovič Peter 07-0105-550 H Víťaz preteku 2 265,45 6  
20 Cingel Jozef st. 04-0105-592 H Štandard 2 796,42 10 93
21 Cingel Jozef st. 09-0105-951 H Štandard Mláďa     93,25
22 Cingel Jozef ml. 09-0105-946 H Štandard Mláďa     92,75
23 Cingel Jozef ml. 09-0105-929 HA Štandard Mláďa     92,75
24 Hanzel Ján 09-0105-398 HA Šport Mláďa      
25 Géhry Jozef 07-0104-519 H Výkon za 1 rok      
26 Géhry Jozef 09-0105-740 H Šport Mláďa      
27 Géhry Jozef 09-0105-706 H Šport Mláďa      
28 Géhry Jozef 09-0105-726 H Víťaz preteku      
29 Géhry Jozef 09-0105-741 H Šport Mláďa      
Kolekcia SZ CHPH ZO Trnávka
               
KL Meno chovateľa Číslo holuba Poh. Kategória Km Počet cien Koef. Body
30 Kúska Vl.+ Šiška Vl. 06-0102-78 HA Štandard 2 148,98 3 93
31 Lukovič Ml. 08-CZ0307-738 H Výkon 3 508,44 10  
32 Lukovičová Eva 06-0101-271 HA Štandard 2 460,92 8 91,75
33 Lukovič Jozef 06-0101-212 H Štandard 2 529,03 7 91,75
34 Lukovičová Eva 07-0109-212 HA Štandard 3 823,66 8 92,75
35 Lukovič Jozef 07-0101-387 H Štandard 2 505,89 7 91,5
36 Lukovič Jozef 06-02009-23 H Štandard 3 340,65 9 91,5
37 Halvoník M 06-02009-24 H Výkon za rok 3 820,55    
38 Struhár 06-0101-152 HA Víťaz preteku      
39 Kúska Vl.+ Šiška Vl. 09-0101-59 H Štandard Mláďa 472,952 2 92,25
40 Kúska Vl.+ Šiška Vl. 09-02004-161 HA Štandard Mláďa     92,5
41 Kúska Vl.+ Šiška Vl. 09-0101-60 H Štandard Mláďa 358,133 2 92,75
42 Kúska Vl.+ Šiška Vl. 09-0101-85 HA Štandard Mláďa     93,25
43 Bednár Albín 09-02004-200 HA Štandard Mláďa     93
44 Bednár Albín 09-0101-1191 H Štandard Mláďa     92,75
45 Čičo Silvester 09-0101-1090 H Štandard Mláďa     92,25
46 Čičo Silvester 09-0101-1088 H Štandard Mláďa     92
47 Čičo Silvester 09-0101-1085 HA Štandard Mláďa     92,25
48 Halvoník M 09-02009-21 H Víťaz preteku      
49 Halvoník M 09-02009-3 H Víťaz preteku      
50 Hajas M 09-02009-59 H Víťaz preteku      
Kolekcia SZ CHPH ZO  Mierová kolónia
               
KL Meno chovateľa Číslo holuba Poh. Kategória Km Počet cien Koef. Body
51 Slováček Rudolf 05-0110-139 H Šport "C" 3 678,79 6 163,9
52 Pláteník František 04-0102-464 H Šport "E" 3 090,04 4 510
53 Pláteník František 09-0110-739 H Víťaz preteku 201,012 1  
54 Pláteník František 05-0102-259 H Štandard 3 175,98 8 91,75
Kolekcia SZ CHPH ZO  Kráľová pri Senci
               
KL Meno chovateľa Číslo holuba Poh. Kategória Km Počet cien Koef. Body
55 Horváth František st 08-0101-1276 HA Výkon   6  
56 Horváth František st 08-02002-42 HA Výkon   8  
57 Horváth František st 09-0107-975   Šport Mláďa      
58 Šillo Igor 08-0107-518 H ESO ročiak      
59 Šillo Igor 08-0107-429 H Víťaz preteku      
60 Šillo Igor 00-0107-233 H Víťaz preteku      
61 Čapla Ľudovít 07-0107-1 H Víťaz preteku      
62 Čapla Ľudovít 03-0107-0077 H Šport "B"      
63 Čapla Ľudovít 06-0107-222 H Víťaz preteku      
64 Čapla Ľudovít 03-2004-0867 H Víťaz preteku      
65 Čapla Ľudovít 09-0107-717 H Šport Mláďa      
66 Kvál Tibor 09-0805-759 H Štandard Mláďa     93
67 Kvál Tibor 07-0107-231 HA Výkon 4 728,60 10  
68 Kvál Tibor 07-0107-211 H Výkon 4 728,60 10  
69 Kvál Tibor 07-0107-275 H Majster OZ 3 288,48 8  
70 Kvál Tibor 07-0107-171 H Majster OZ 3 400,82 10  
71 Kvál Tibor 07-0107-288 H Majster OZ      
72 Kvál Tibor 07-0107-323 H Majster OZ   8  
73 Kvál Tibor 07-0107-290 H Majster OZ 3 599,55 9  
Kolekcia SZ CHPH ZO  Podunajské Biskupice
               
KL Meno chovateľa Číslo holuba Poh. Kategória Km Počet cien Koef. Body
74 Pelech + Korbáš 06-0103-223 H Šport "A" 2 617,75 10 941,9
75 Pelech + Korbáš 06-0103-221 H Šport "D" 3 660,08 11 256
76 Pelech + Korbáš 06-0103-257 H Šport "D" 3 521,64 11 296,1
77 Pelech + Korbáš 06-0103-287 H Štandard 3 430,36 11 92,75
78 Pelech + Korbáš 09-0103-765 HA Víťaz preteku 793,299 3  
79 Babb J.+Babb M. 04-0103-1012 H Šport "C" 3 961,64 6 122,7
80 Weisz Ladislav 07-0103-233 HA Výkon za rok 3 773,08 10  
81 Weisz Ladislav 07-M55-195 H Výkon za 2 roky 4 431,17 13  
82 Weisz Ladislav 07-0103-202 H Výkon za 2 roky 4 074,04 14  
83 Kupka Milan 08-0102-25 H Štandard 3 630,88 13 91,75
84 Kupka Milan 07-0102-408 HA Výkon za rok 2 121,68 7  
85 Juráček Peter 05-0101-1129 H Víťaz preteku   5  
86 Vidiščák Ľuboš 05-0806-604 H Šport "B"   8  
87 Fule Ladislav 05-0103-711 H Štandard 3 284,72 8 92,5
88 Fule Ladislav 04-0103-48 H Víťaz preteku 2 115,31 6  
89 Fule Ladislav 07-0103-1109 H Víťaz preteku 582,719 2  
90 Fule Ladislav 07-0103-1104 H Výkon za rok 3 675,93 11  
Kolekcia SZ CHPH ZO  Senec
               
KL Meno chovateľa Číslo holuba Poh. Kategória Km Počet cien Koef. Body
91 Cisárik Rudolf 05-0109-1050 H Víťaz preteku      
92 Cisárik Rudolf 04-0109-825 H Víťaz preteku      
93 Podmanický Štefan 06-0109-305 H Výkon za 2 roky 5 112,29 13  
94 Podmanický Štefan 06-0109-325 H Výkon za 2 roky 8 545,39 22  
95 Podmanický Štefan 06-0109-304 H Výkon za 2 roky 6 189,39 14  
96 Mika Svätopluk 07-0109-958 H Chovné      
97 Mika Svätopluk 09-0109-1022 H Šport Mláďa      
98 Mika Svätopluk 06-0109-703 H Šport "C"      
Kolekcia SZ CHPH ZO Lehnice
               
KL Meno chovateľa Číslo holuba Poh. Kategória Km Počet cien Koef. Body
99 László František 09-0108-1237 HA Šport Mláďa 873,89 4  
100 László František 09-0108-1235 HA Šport Mláďa 873,89 4  
101 László František 03-HU11-79952 H Výkon za život 15 171,28 46  
102 Csorgei Ľudovít 09-0108-104 HA Štandard Mláďa     92
103 Csorgei Ľudovít 05-0108-507 H Výkon za život 10 165,97 28  
104 Csorgei Ľudovít 09-0108-1085 H Štandard Mláďa     91,75
105 Csorgei Št.+N+A 09-0108-398 H Štandard Mláďa     92
106 Csorgei Št.+N+A 09-0108-397 HA Štandard Mláďa     92,25
107 Janák Imrich 09-0108-632 HA Štandard Mláďa 914,409 4 91,75
108 Olejár Jozef 07-0108-638 H Výkon za rok      
109 Olejár Jozef 08-0108-407 H Výkon za rok      
Kolekcia SZ CHPH ZO  Bratislava V. -Rusovce
               
KL Meno chovateľa Číslo holuba Poh. Kategória Km Počet cien Koef. Body
110 Vačok Peter 07--0104-535 H sport "C" 4 519,20 11  
111 Barbírik Alojz 06--0104-560 H sport "D" 3 873,41 11 65,03
112 Barbírik Alojz 08--0104-104 H ESO-Ročný 1 516,01 5 492,2
113 Barbírik Alojz 06--0104-586 H sport "D" 5 482,19 17  
114 Barbírik Alojz 08--0104-133 H výkon za rok ročný 3 936,83 11  
115 Barbírik Alojz 08--0104-125 H výkon za rok ročný 2 618,60 8  
116 Jankura-Gemainer 07--0104-297 H STANDARD 4 654,64 14 92
117 Jankura-Gemainer 06--0104-1057 H víťaz preteku 208,121 1  
118 Jankura-Gemainer 07--0104-287 H víťaz preteku 208,121 1  
119 Jankura-Gemainer 07--0104-270 H ESO 2 296,39 6 592
120 Jankura-Gemainer 05--0104-112 H sport "E" 3 087,24 4 282,9
121 Jankura-Gemainer 05--0104-107 H STANDARD 3 797,26 10 92,5
122 Bors-Patrnčiak 07--0104-648 H STANDARD 5 229,98 17 92