".$grpInfo; $filename = getPrPlanFileName($grp); ?> <?echo $pagename?>
20){ $prNr = substr($row,0,2); $prDate = substr($row,27,10); $prName = substr($row,3,24); if($prNr<10) $prNr="0".ltrim($prNr); if($counter % 2) { echo ''; } else { echo ''; } #echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "\n"; $counter++; } } fclose($fp); } ?>
p.č. Dátum trať Výsledky preteku body Poradie preteku podľa bodov Poradie preteku podľa rýchlosti Celkové poradie po preteku Celkové poradie podľa % úspeš. Nalietané km ESO holuby Celkové poradie R_DERBY Výsledky preteku body R_KARPATY
".$prNr."".$prDate."".$prName."".link_file('PORHOL', $grp, $prNr)."".link_file('TABBOD', $grp, $prNr)."".link_file('ZOSTRY', $grp, $prNr)."".link_file('TABCEL', $grp, $prNr)."".link_file('PORUSP', $grp, $prNr)."".link_file('PORPKM', $grp, $prNr)."".link_file('ESO_6E', $grp, $prNr)."".link_file('R_DERBY', $grp, $prNr)."".link_file('R_KARPATY', $grp, $prNr)."