Rozdelovník krúžkov SZCHPH ZO 0105 Dunajská Lužná pre rok 2010

 

 

meno chovateľa

adresa

Kontakt

rozdelovník krúžkov

tel.číslo prípadne  mail.adresa

rok

číslo klubu

číslo od

do čísla

1

Hanzel Ján

Dunajská Lužná č. 556

0903/139906

2010

0105

1

50

2

Varga Robert

Dunajská Lužná, Orechová č. 618

0904/682868

2010

0105

51

200

3

MadajLadislav

Kalinkovo, č. 220

0903/224408

2010

0105

201

300

4

Schwarc  Jozef

Hamuliakovo č. 165

0905/330498

2010

0105

301

350

5

Molnár Alexander

Kalinkovo č. 45

0905/617663

2010

0105

351

370

6

Cabadaj Tomáš

Dunajská Lužná,Orechová  č. 619

 

2010

0105

371

400

7

Šándor Marian

Rovinka

0905/399640

2010

0105

401

500

8

Konrád František

Dunajská Lužná, Marianská č. 634

02/45980076

2010

0105

501

540

9

Rybár Pavol

Dunajská Lužná, Orechová č. 622

0902/744295

2010

0105

541

590

10

Leisztner Ladislav

Šamorín, Polná č. 24

 

2010

0105

591

600

11

Jašura Albín

Dunajská Lužná, Lipnická č. 309

0904/568570

2010

0105

601

670

12

Jankovský Pavol

Rovinka, č. 494

0907/273770

2010

0105

671

700

13

Žernovič Peter

Dunajská Lužná, Orechová č. 1733/27

02/45980335

2010

0105

701

760

14

Leisztner Ladislav

Šamorín, Polná č. 24

0903/445459

2010

0105

761

800

15

Lászlo Eugen

Kalinkovo, č. 78

0905/753519

2010

0105

801

870

16

Molnár Alexander

Kalinkovo č. 45

 

2010

0105

871

900

17

Géhry Jozef

Rovinka č. 150

0905/520616

2010

0105

901

1000

18

Cingel Jozef ml.

Dunajská Lužná, Slnečná č. 671

0904/505798

2010

0105

1001

1100

19

Švec Ján

Kalinkovo, č. 5

0915/350817

2010

0105

1101

1150

20

Špindor Vladimír

Dunajská Lužná, Marianská č. 647

0903/465446

2010

0105

1151

1200

 

=