Rozdelovník krúžkov SZCHPH ZO 0101 Bratislava - Trnávka pre rok 2010

 

 

meno chovateľa

adresa

Kontakt

rozdelovník krúžkov

tel.číslo prípadne  mail.adresa

rok

číslo klubu

číslo od

do čísla

1

Pastucha Ludovít

Vajnorská 110, 831 04 Bratislava

908475917

2010

0101

1

100

2

Fekete Jozef

Terchovská 5,  900 28 Zálesie

902895622

2010

0101

101

170

3

Dilong Martin

Hviezdoslavová 14, 900 25Ch. Grob

907777055

2010

0101

171

200

4

Varga František

Na Križov. 13,  821 04 Bratislava

910422030

2010

0101

201

300

5

Hromkovic Jozef

Romanová 19.851 02 Bratislava

905595171

2010

0101

301

400

6

Ciganik Lubomír,JUDr.

Sklabinská 8, 831 06 Bratislava

904327481

2010

0101

401

500

7

Homola Jozef

Hlavná 95, 900 27 Bernolákovo

02/45994805

2010

0101

501

600

8

Kočiš Ferdinand

Na Skale 4 , 841 07 Bratislava

902717212

2010

0101

601

660

9

Mařica Milan

Opletalová 59, 841 07 Bratislava

 

2010

0101

661

680

10

Pecko Ján

Mlynské Luhy 40 , 821 05 Bratislava

 

2010

0101

681

700

11

Šiška Vladimír

Rozvodná 1, 831 01 Bratislava

 

2010

0101

701

1000

12

Albín Bednár

Syslia 56, 821 05 Bratislava

02 43 29 19 98

2010

0101

1001

1080

13

Silvester Čičo

Šalviová 44, 821 01 Bratislava

02 43 29 43 46

2010

0101

1081

1100

14

Vladimír Kuska

Mierová 244, 821 05 Bratislava

02 43 42 17 37

2010

0101

1101

1150

15

Pecko Ján

Mlynské Luhy 40 , 821 05 Bratislava

 

2010

0101

1151

1200

16

Faktor Jakub

Terchovská 5,  900 28 Zálesie

902895622

2010

0101

1301

1400

17

Faktor Michal

Benoláková 58, 900 28 I. pri Dunaji

905842677

2010

0101

18

Hajas Marian

Terchovská 165, 900 28 Zálesie

 

2010

0101

1401

1520

19

Halvonik Miroslav

Terchovská 192, 900 28 Zálesie

903888668

2010

0101

20

Gal Igor

Tajovského 21,900 27 Bernolakovo

02/45994192

2010

0101

1521

1600

21

Kazimir  Štefan,Ing.

Malinovská 84, 900 28 Zálesie

905829342

2010

0101

1601

1700

22

Takac Ladislav

Malinovská 119, 900 28 Zálesie

 

2010

0101

1701

1850

23

Homola Jozef

Hlavná 95, 900 27 Bernolákovo

02/45994805

2010

0101

1851

1900

24

Takac Ladislav

Malinovská 119, 900 28 Zálesie

 

2010

0101

1901

2000

25

Lukovič Jozef

Potočná 11, 900 27 Bernolákovo

903720809

2010

0101

2001

2120

26

Muňko Dušan, Ing.

Slepá 5, 811 01 Bratislava

 

2010

0101

2201

2500

27

Královič Martin

Pod Zečákom 63, 841 03 Bratislava

910905250

2010

0101

2701

2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Antalic Ivan

Mlynarovičová 2, 821 03 Bratislava

 

2010

0103

101

200

29

Vidiščák Luboš

Komarovska 40, 821 06 Bratislava

903414508

2010

0103

701

800

30

Juraček Peter

Rastická 17,900 44 Tomášov

905540084

2010

0103

801

900

31

Korbaš Pavel, Ing.

Baltská 1, 821 07 Bratislava

915055198

2010

0109

851

880

 

=