Pretekový plán > VYHODNOTENIE SEZÓNY 2011
Generálne majstrovstvo SZCHPH OZ Bratislava 2011 MAJSTROVSTVO STARÝCH HOLUBOV SZCHPH OZ BRATISLAVA 2011 Majstrovstvo výletiek 2011 SZCHPH OZ Bratislava DERBY ROCNÝCH HOLUBOV /2010/ SZCHPH OZ BRATISLAVA Majstrovstvo krátkych tratí SZCHPH OZ Bratislava Majstrovstvo stredných tratí SZCHPH OZ Bratislava Majstrovstvo dlhých tratí SZCHPH OZ Bratislava Výkon H_2011
PRVÉ CENY ZA ROK 2011 ST_ESO OZ BRATISLAVA 2011 výkony výletiek podla majitela R_ESO OZ BRATISLAVA 2011 Majstrovstvo krátkych tratí SZCHPH OZ Bratislava_TAB Majstrovstvo stredných tratí SZCHPH OZ Bratislava TAB Majstrovstvo dlhých tratí SZCHPH OZ Bratislava TAB Výkon HA_2011
MAJSTROVSTVO SLOVENSKA KAT_AB do 500 km OZ BRATISLAVA MAJSTROVSTVO SLOVENSKA KAT_C nad 500 km OZ BRATISLAVA MAJSTROVSTVO SLOVENSKA_Výletky 2011 Výkon H -2 Rok Výkon HA -2 Roky SK_Výkon za rok holub SK_Výkon za rok holubica Výkony starých holubov podla majitela HTM Výkony starých holubov podla majitela XLS
Šport A Šport B Šport C Šport D Šport E E_G_ESO z 5 pretekov ESO_Starych holubov MS_ESOROCNÝCH HOLUBOV
01_Poznan_GCS 02_Wiecbork_GCS 03_Szcecinek_GCS 04_Wiecbork 2_GCS 05_Poznan 2_GCS 06_Szcecinek 2_GCS 07_Rostock_GCS Konecné poradie Golden club Slovakia 2011 01_MTS_NITRA2011-PRETEK-ŽILINA 02_MTS-NITRA 2011-PRETEK_BRNO 03_MTS-NITRA 2011-PRETEK_HUMPOLEC 04_MTS-NITRA 2011-PRETEK_FZ CHOMUTOV ESOVýletiek 2011 Získané ceny jednotlivých výletiek 2011 podla chovatelov Pocty cien a km jednotlivých výletiek 2011 podla chovatelov Percentuálna úspešnost 2011 v starých holuboch XLS Percentuálna úspešnost výletiek 2011 Percentuálna úspešnost 2011 v starých holuboch HTM