Pretekový plán > VYHODNOTENIE SEZÓNY 2010
Generálne majstrovstvo OZ Bratislava 2010 MAJSTROVSTVO SZCHPH OZ BRATISLAVA 2010 Percentuálna úspešnost 2010 v starých holuboch MAJSTROVSTVOKRÁTKYCH TRATÍ SZCHPH OZ BRATISLAVA MAJSTROVSTVOSTREDNÝCH TRATÍ SZCHPH OZ BRATISLAVA MAJSTROVSTVODLHÝCH TRATÍ SZCHPH OZ BA MAJSTROVSTVOKRÁTKYCH TRATÍ SZCHPH OZ BRATISLAVA_TA MAJSTROVSTVOSTREDNÝCH TRATÍ SZCHPH OZ BRATISLAVA
MAJSTROVSTVODLHÝCH TRATÍ T SZCHPH OZ BRATISLAV DERBYROCNÍKA 2009 Majstrovstvo OZ Bratislava_Mlade holuby 2010 R_ESO OZ BRATISLAVA 2010 ST_ESO OZ BRATISLAVA 2010 MAJSTROVSTVO SLOVENSKA KAT_AB do 500 km OZ BRATISLAVA MAJSTROVSTVO SLOVENSKA KAT_C nad 500 km OZ BRATISLAVA MAJSTROVSTVO SLOVENSKA_Výletky 2010
PRVÉ CENY ZA ROK 2010 Výkony St.H podľa majiteľa výkony výletiek podľa majiteľa Výkon H_2010 SK_Šport A Výkon HA_2010 SK_Šport B SK_Šport C
SK_Šport D SK_Šport E SK_Šport mláďa SK_ESO_R SK_ESO SK_Výkon za rok holub SK_Výkon za rok holubica SK_Výkon za 2 roky holub
SK_Výkon za 2 roky holubica LETU ZDAR_2010