SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV

OBLASTNÉ ZDRUŽENIE BRATISLAVA ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE

0101_Bratislava

predseda

Vladimír Šiška

TEL: +421 903 240 838

siska.vladimir@centrum.sk

tajomník

Luboš Vidiščák

TEL: +421903 414 508

Lubos.Vidiscak@oz.allianzsp.sk,

0104_Bratislava-Rusovce

predseda

Peter Vačok, JUDr.

TEL: +421 905 802 336

vacok@attorney.sk

tajomník

Viktor Brník

TEL: +421 903 374 590

viktor.brnik@gmail.com

0105_Dunajská Lužná

predseda

Jozef Géhry

TEL: +421 905 520 616

gpreal@gpreal.sk,

tajomník

Jozef Cingel,JUDr.

TEL: +421 904 505 798

jozef.cingel@colnasprava.sk,

0106_Šenkvice-Cerové

predseda

Pavol Zmajkovič

TEL: +421 904 216 953

#

tajomník

Michal Gajdúšek

TEL: +421 908 490 731

michal.gajdusek@oz.allianzsp.sk,

0107_Kráľová pri Senci

predseda

Ľudovít Čapla

TEL: +421 905 744 894

#

tajomník

Viliam Janko

TEL: +421 918 710 703

viliamjanko@gmail.com

0108_Lehnice

predseda

Imrich Janák

TEL: +421 910 966 056

lehnice@lehnice.sk,

tajomník

Jozef Olejár,JUDr.

TEL: +421 905 605 295

zaso@zaso.sk

0109_Senec

predseda

Jánoš  Ladislav

TEL: +421 905 520 616

#

tajomník

Rosenberg Vojtech, Ing.

TEL: +421 2 45 92 49 73

vrosenberg@vub.sk

0110_Bratislava-Mierová kolonia

predseda

Lubomír Čuhák

TEL: +421 2 44 88 76 45

#

tajomník

Rudolf Slováček

TEL: +421 905 706 391

r.slovacek@chello.sk

 

=