Užší výber výsledkov

Popis výsledkov
2006 Oblasť Bratislava - Staré holuby
2006 Pasmo 1 - Staré holuby
2006 Pasmo 2 - Staré holuby
2006 Pasmo 3 - Staré holuby
2006 Oblasť Bratislava - Mlade holuby
2006 Pasmo 1 - Mladé holuby
2006 Pasmo 2 - Mladé holuby
2006 Pasmo 3 - Mladé holuby