Užší výber výsledkov

Popis výsledkov
2005 Oblasť Bratislava - Staré holuby
2005 Pasmo 1 - Staré holuby
2005 Pasmo 2 - Staré holuby
2005 Pasmo 3 - Staré holuby
2005 Oblasť Bratislava - Mlade holuby
2005 Pasmo 1 - Mladé holuby
2005 Pasmo 2 - Mladé holuby
2005 Pasmo 3 - Mladé holuby