Užší výber výsledkov

Popis výsledkov
2002 Oblasť Bratislava - Staré holuby
2002 Pasmo1 - Staré holuby
2002 Pasmo2 - Staré holuby
2002 Zapadoslovensky region - Staré holuby
2002 Zapadoslovensky region dlhych trati - Staré holuby
2002 Oblasť Bratislava - Mlade holuby