POR. PODĽA BODOV           
CELKOM za preteky do č.:17

 POR CHOVATEĽ       BYDLISKO       BODY
  1 Madaj Ladislav    D. Lužná Kalinkovo  6005
  2 Jankura Ondrej    BA-Rusovce Rusovce  5793
  3 Jašura Albín     D. Lužná Dun. Lužná 5598
  4 Špindor Vladimir   D. Lužná Dun. Lužná 5042
  5 Géhry Jozef     D. Lužná Rovinka   4875
  6 Varga + Ďuriš    BA-Rusovce Rusovce  4287
  7 Barbírik Alojz    BA-Rusovce Čuňovo  3492
  8 Cingel Jozef ml.   D. Lužná D.Lužná   2949
  9 Konrád František   D. Lužná Dun. Lužná 2937
  10 Žernovič Peter    D. Lužná Dun. Lužná 2907
  11 Karácsony Štefan   BA-Rusovce Jarovce  2524
  12 Šándor Marián    D. Lužná Rovinka   2107
  13 László Eugen     D. Lužná Kalinkovo  1419
  14 Lušpai Karol     D. Lužná Bratislava 1345
  15 Hanzel Ján      D. Lužná Dun. Lužná 1277
  16 Klamík Ján      BA-Rusovce Rusovce  1154
  17 Švec Ján       D. Lužná Kalinkovo  930
  18 Doboš Alexander   BA-Rusovce Rusovce  842
  19 Schwarz Jozef    D. Lužná Hamuliakovo 774
  20 Klempa Albín     BA-Rusovce Irkutská  680
  21 Cabadaj Tomáš    D. Lužná Dun. Lužná  577
  22 Géhry Lukáš     D. Lužná Rovinka   501
  23 Luža Ladislav    BA-Rusovce Jarovce  417
  24 Leisztner Ladislav  D. Lužná Šamorín   255
  25 Brník Viktor     BA-Rusovce Rusovce  219
  26 Kostolányi J     BA-Rusovce Rusovce   86
  27 Cingel Jozef st.   D. Lužná Dun. Lužná  54