POR. PODĽA BODOV           
CELKOM za preteky do č.: 2

 POR CHOVATEĽ       BYDLISKO       BODY
  1 Madaj Ladislav    D. Lužná Kalinkovo  544
  2 Lászlo František   Lehnice Kalinkovo   524
  3 Jankura Ondrej    BA-Rusovce Rusovce  512
  4 Gajdúšek Michal   Senec Viničné     500
  5 Lászloova Gabriela  Lehnice Kalinkova   498
  6 Kvál Tibor      Kráľová p. Boldog Di 496
  7 Füle Ladislav    BA-Mesto Bratislava  494
  8 Jašura Albín     D. Lužná Dun. Lužná  492
  9 Repčík Dušan     Kráľová p. Kráľová p 480
  10 Fülöp Jozef st.+ml. Senec Hurbanova Ves  472
  11 Varga + Ďuriš    BA-Rusovce Rusovce  458
  12 Janák Imrich     Lehnice Lehnice    450
  13 Géhry Jozef     D. Lužná Rovinka   448
  14 Čapla Ľudovít    Kráľová p. Kráľová p 446
  15 Slováček Rudolf   BA-Mierova Bratislav 444
  16 Vidiščák Luboš    BA-Mesto Bratislava  442
  17 Šándor Marián    D. Lužná Rovinka   426
  18 Podmanický Štefan  Senec Senec      422
  19 Sillo Igor      Kráľová p. Kostolná  408
  20 Tanko Ladislav    Kráľová p. Hrubý Šúr 402
  21 Špindor Vladimir   D. Lužná Dun. Lužná  384
  22 Ing. Cisárik Rudolf Senec Igram      352
  23 Barbírik Alojz    BA-Rusovce Čuňovo   342
  24 László Eugen     D. Lužná Kalinkovo  322
  25 Reicher Ján     Lehnice Lehnice    304
  26 Csörgei Ludovit   Lehnice Lehnice    276
  27 Krasňanský J.    Senec Senec      270
  28 Veľký Dušan     BA-Trnávka Marianka  266
  29 JUDr. Olejár Jozef  Lehnice Mierovo    264
  30 Pláteník František  BA-Ružinov Ivanka pr 256
  31 Konrád František   D. Lužná Dun. Lužná  256
  32 Pastucha Ludovít   BA-Trnávka Bratislav 254
  33 Kupka Milan     BA-Ružinov Rovinka  254
  34 Cingel Jozef ml.   D. Lužná D.Lužná   254
  35 Jánoš Ladislav    Senec Horný Dvor   248
  36 Mvdr.Struhár Mil.  BA-Trnávka Zohor   242
  37 Jankó Viliam     Kráľová p. Boldog   230
  38 Nemček Peter     BA-Mesto Dunajska Lu 218
  39 MVDr. Mika Svätopluk Senec Senec      212
  40 Lukovič Jozef    BA-Trnávka Bernoláko 210
  41 Hanzel Ján      D. Lužná Dun. Lužná  202
  42 Hromkovič Jozef   BA-Trnávka Vinohrady 192
  43 Brník Viktor     BA-Rusovce Rusovce  192
  44 Fekete Jozef     BA-Trnávka Ivánka p. 190
  45 Doboš Alexander   BA-Rusovce Rusovce  188
  46 Hanzlík St.+L.    Senec Blatné     184
  47 Ing.Rosenberg Voj.  Senec Senec      184
  48 Pelech + Korbaš   BA-Mesto Bratislava  174
  49 Karácsony Štefan   BA-Rusovce Jarovce  174
  50 Angyal Milan     Lehnice V. Bláhovo  172
  51 Žernovič Peter    D. Lužná Dun. Lužná  172
  52 Fodor Tibor     Lehnice Lehnice    160
  53 Géhry Lukáš     D. Lužná Rovinka   158
  54 Schwarz Jozef    D. Lužná Hamuliakovo 146
  55 Ollári Arpád     Senec Veľký Biel   144
  56 Csörgei Št.+ Norbert Lehnice Lehnice    142
  57 Leisztner Ladislav  D. Lužná Šamorín   142
  58 Paldan Roman     BA-Mierova Bratislav 122
  59 Lušpai Karol     D. Lužná Bratislava  120
  60 Švec Ján       D. Lužná Kalinkovo  118
  61 Minárik Anton    Senec Senec      106
  62 Regely Robert    BA-Mesto Bratislava  100
  63 Szöke Ľudovít    BA-Mierova Bratislav  92
  64 Hromkovič Martin   BA-Trnávka Bratislav  92
  65 Bauer Karol     Senec Blatné      88
  66 Luža Ladislav    BA-Rusovce Jarovce   84
  67 Nagy Tibor      Lehnice Kvetoslavov  76
  68 Lukovičova Eva    BA-Trnávka Bernolako  70
  69 Manczal Jozef    Kráľová p. Veľké Úľa  68
  70 Klamík Ján      BA-Rusovce Rusovce   62
  71 Klempa Albín     BA-Rusovce Irkutská  62
  72 Konečný Dušan    Kráľová p. Blatné   58
  73 Filkasz Ludovit   Kráľová p. Jelka    52
  74 Pitelka Fridrich   Senec Veľký Biel    52
  75 Kúska Vl.+Močkoř A. BA-Ružinov Bratislav  52
  76 Kostolányi J     BA-Rusovce Rusovce   48
  77 Kutiš Pavol     BA-Mierova Bratislav  44
  78 Cabadaj Tomáš    D. Lužná Dun. Lužná  38
  79 Plevák J.-Hašová   BA-Ružinov Bratislav  32
  80 Méry Jozef      Lehnice Oľdza     30
  81 Kiss Tibor      Kráľová p. Jelka    26
  82 Kakaš Juraj     Senec Veľký Biel    26
  83 Babb J,+ Babb M.   BA-Mesto Malinovo   24
  84 Šandor Jozef     Kráľová p. Reca    22
  85 Šmicko Karol     Senec Cifer      22