POR. PODĽA BODOV           
CELKOM za preteky do č.: 1

 POR CHOVATEĽ       BYDLISKO       BODY
  1 Madaj Ladislav    D. Lužná Kalinkovo  278
  2 Jankura Ondrej    BA-Rusovce Rusovce  276
  3 Lászlo František   Lehnice Kalinkovo   268
  4 Lászloova Gabriela  Lehnice Kalinkova   250
  5 Füle Ladislav    BA-Mesto Bratislava  250
  6 Šándor Marián    D. Lužná Rovinka   236
  7 Jašura Albín     D. Lužná Dun. Lužná  234
  8 Gajdúšek Michal   Senec Viničné     232
  9 Janák Imrich     Lehnice Lehnice    232
  10 Repčík Dušan     Kráľová p. Kráľová p 230
  11 Kvál Tibor      Kráľová p. Boldog Di 226
  12 Géhry Jozef     D. Lužná Rovinka   224
  13 Varga + Ďuriš    BA-Rusovce Rusovce  224
  14 Fülöp Jozef st.+ml. Senec Hurbanova Ves  222
  15 Slováček Rudolf   BA-Mierova Bratislav 216
  16 Csörgei Ludovit   Lehnice Lehnice    214
  17 Podmanický Štefan  Senec Senec      206
  18 Čapla Ľudovít    Kráľová p. Kráľová p 196
  19 Vidiščák Luboš    BA-Mesto Bratislava  194
  20 Krasňanský J.    Senec Senec      188
  21 László Eugen     D. Lužná Kalinkovo  182
  22 Sillo Igor      Kráľová p. Kostolná  178
  23 Tanko Ladislav    Kráľová p. Hrubý Šúr 178
  24 Ing. Cisárik Rudolf Senec Igram      170
  25 Pastucha Ludovít   BA-Trnávka Bratislav 166
  26 Konrád František   D. Lužná Dun. Lužná  164
  27 Barbírik Alojz    BA-Rusovce Čuňovo   164
  28 Kupka Milan     BA-Ružinov Rovinka  158
  29 MVDr. Mika Svätopluk Senec Senec      144
  30 Špindor Vladimir   D. Lužná Dun. Lužná  142
  31 Pláteník František  BA-Ružinov Ivanka pr 140
  32 Jánoš Ladislav    Senec Horný Dvor   138
  33 Nemček Peter     BA-Mesto Dunajska Lu 130
  34 Pelech + Korbaš   BA-Mesto Bratislava  128
  35 Mvdr.Struhár Mil.  BA-Trnávka Zohor   122
  36 Csörgei Št.+ Norbert Lehnice Lehnice    120
  37 Hanzel Ján      D. Lužná Dun. Lužná  120
  38 Jankó Viliam     Kráľová p. Boldog   118
  39 Cingel Jozef ml.   D. Lužná D.Lužná   114
  40 Hromkovič Jozef   BA-Trnávka Vinohrady 108
  41 Brník Viktor     BA-Rusovce Rusovce  106
  42 Lukovič Jozef    BA-Trnávka Bernoláko 102
  43 Géhry Lukáš     D. Lužná Rovinka   102
  44 Reicher Ján     Lehnice Lehnice    96
  45 JUDr. Olejár Jozef  Lehnice Mierovo    92
  46 Hromkovič Martin   BA-Trnávka Bratislav  92
  47 Hanzlík St.+L.    Senec Blatné      90
  48 Fekete Jozef     BA-Trnávka Ivánka p.  90
  49 Bauer Karol     Senec Blatné      88
  50 Ollári Arpád     Senec Veľký Biel    86
  51 Žernovič Peter    D. Lužná Dun. Lužná  82
  52 Doboš Alexander   BA-Rusovce Rusovce   78
  53 Schwarz Jozef    D. Lužná Hamuliakovo  70
  54 Paldan Roman     BA-Mierova Bratislav  68
  55 Švec Ján       D. Lužná Kalinkovo   68
  56 Fodor Tibor     Lehnice Lehnice    66
  57 Ing.Rosenberg Voj.  Senec Senec      58
  58 Luža Ladislav    BA-Rusovce Jarovce   56
  59 Nagy Tibor      Lehnice Kvetoslavov  54
  60 Veľký Dušan     BA-Trnávka Marianka  54
  61 Filkasz Ludovit   Kráľová p. Jelka    52
  62 Manczal Jozef    Kráľová p. Veľké Úľa  44
  63 Leisztner Ladislav  D. Lužná Šamorín    40
  64 Szöke Ľudovít    BA-Mierova Bratislav  38
  65 Minárik Anton    Senec Senec      34
  66 Regely Robert    BA-Mesto Bratislava  34
  67 Lukovičova Eva    BA-Trnávka Bernolako  34
  68 Konečný Dušan    Kráľová p. Blatné   32
  69 Plevák J.-Hašová   BA-Ružinov Bratislav  32
  70 Klempa Albín     BA-Rusovce Irkutská  32
  71 Méry Jozef      Lehnice Oľdza     30
  72 Klamík Ján      BA-Rusovce Rusovce   30
  73 Šmicko Karol     Senec Cifer      22
  74 Kutiš Pavol     BA-Mierova Bratislav  22