Pretekový plán -> 2003 Oblasť Bratislava - Mlade holuby

P.č. Dátum Trať Výsledky pretekuPoradie podla rychlostiPoradie po pretekuPoradie podla % usp.Nalietane kmMS - kat.ABMS - kat.CEso holuby
0131.08.2003Kolin klikxxxklikxxxxxxxxxxxxxxx
0207.09.2003Kladno klikxxxklikxxxxxxxxxxxxxxx
0314.09.2003Louny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0421.09.2003Chomutov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx